Spoedeisende Hulp zal vleugels uitslaan

De Spoedeisende Hulp zal zich niet meer alleen rond Paramaribo concentreren, maar zal haar vleugels uitslaan en op verschillende plaatsen in ons land een afdeling hebben. Voor de bemensing van deze dienst zal er een speciale opleiding in het leven worden geroepen: de opleiding tot spoedeisende hulp. Het diploma van deze opleiding zal voor alle medewerkers van de Spoedeisende Hulp een vereiste zijn. Dit maakte Volksgezondheid-minister Michael Blokland bekend tijdens de presentatie van het Gezondheidszorgbeleid 2012-2016 in TBL-Cinemas.
De opleiding tot Laborant van het Natin, zal volgens de bewindsman op een lager pitje moeten worden uitgevoerd, omdat de markt al verzadigd is. Jaarlijks levert Natin een aantal laboranten af die niet geplaatst kunnen worden.
De Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zal het komende collegejaar de numerus fixus verhogen van 30 naar 40. Teneinde te kunnen voldoen aan de vraag naar artsen, niet alleen huisartsen, maar ook public health-artsen, zaalartsen, artsen voor de spoedeisende zorg en medische specialisten, zal het aantal basisartsen dat afstudeert aan de Medische Faculteit opgevoerd moeten worden. Er zal een kritische evaluatie moeten komen waarom per jaar gemiddeld slechts 17 personen afstuderen, terwijl jaarlijks 30 met de studie aanvangen en wat eraan gedaan kan worden om het aantal dat afstudeert, op te voeren.

error: Kopiëren mag niet!