Premie Self Reliance toegenomen met 27%

De NV Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance heeft op 27 juni haar jaarverslag 2011 vrijgegeven aan het publiek. Zoals de maatschappij het zelf heeft verwoord, hebben de premies van het relatief jonge schadebedrijf een historische hoogte bereikt in 2011. De maatschappij, die 32 jaar geleden is opgericht, heeft momenteel 2800 aandeelhouders. De aandelen staan op naam van de Republiek Suriname, pensioenfondsen, bedrijven, beleggers en diverse particulieren. De aandelen zijn overdraagbaar en hebben een notering op de Surinaamse effectenbeurs.  NV Self Reliance is in Suriname uitgegroeid tot de grootste en toonaangevende schadeverzekeraar in de zakelijke en particuliere markt. Een van de opvallende zaken was de overname van de aandelen van Clico Life Insurance Company NV en Clico General Insurance Company Suriname NV. De uitvoering van het doorstartplan van Clico is geheel volgens het door de rechter goedgekeurd model verlopen, hetgeen inhoudt dat alle polishouders die in aanmerking komen voor hun uitkering ook worden uitbetaald. De totale premie over 2011 bedraagt SRD 102.301.179  ten opzichte van SRD 80.843.334 in 2010. Een toename dus van 27%. De directie heeft vastgesteld dat deze meer dan normale winsttoename over 2011 deels samenhangt met de koersaanpassing van de US dollar ten opzichte van de Surinaamse dollar.
Hoofddirecteur drs. M.L. Roemer, ondersteund door zijn Raad van Commissarissen waarin zitting hebben mr.C.R. Jadnanansing (president) en drs. H.H. Pinas, H.D. Jessurun,  drs. S. Khedoe-Bharos en F.P.T.J. Paje, mogen samen met hun stafleden en naaste medewerkers terugblikken op een heel voordelig jaar 2011. Directeur Roemer stelt dat de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 2009 nog merkbaar zijn.  De huidige situatie in Griekenland en Italië hebben ook hun weerslag op het financiële gebeuren in Europa en ook in Suriname. Gelukkig dat de Surinaamse economie een gunstige groei en ontwikkeling op diverse gebieden vertoont. De toename van de investeringen en de productie in de mijnbouwsector geven een flinke duw aan onze economie. De verwachting is dat deze economische groei zal worden voortgezet.

error: Kopiëren mag niet!