Imeao-scholen introduceren nieuwe stijl

De Commissie Implementatie en herstructurering Imeao heeft in de afgelopen periode samen met de leraren en directeuren van de Imeao-scholen enorm veel werk verzet. Het resultaat is dat vanaf het nieuwe schooljaar er een aanvang gemaakt zal worden met de nieuwe opzet. De bedoeling is dat in oktober de Imeao-scholen de nieuwe stijl Imeao introduceren, zegt commissielid Wilgo Valies. Dit houdt in dat de instroom mulo is. Voor het komende schooljaar is er wel een uitzondering gemaakt voor de leerlingen van de lbgo-scholen, maar zij zullen volgens de oude opzet verder gaan. Zij worden niet toegelaten tot de nieuwe opleiding. In principe hebben de lbgo’ers nog een jaar de ruimte gekregen.
In de nieuwe conceptie is gesteld dat de minimale basis mulo is. Er zullen gedifferentieerde opleidingen aangeboden worden, waarbij er voorkomen zal worden dat er uitvallers zijn. Volgens Valies is dat in de afgelopen jaren steeds het geval geweest. Gepoogd zal worden om het aantal uitvallers tot nul te brengen.  Er zal niveauonderwijs aangeboden worden aan de studenten, met name niveau 2,3 en 4. De leerlingen komen allemaal in het basisjaar. Er is een basisjaar geïntroduceerd, waarbij de hiaten die zijn opgetreden op de mulo-scholen worden weggewerkt. Tevens zullen de leerlingen worden voorbereid op het kiezen van de verschillende richtingen en niveau.
Het hoogste niveau is niveau 4 (vier jaren) en dat is iets meer dan de MBO- opleiding. Het is een MBO-plus. Niveau 3 (3 jaren) kan vergeleken worden met een MBO. Er is ook rekening gehouden met de studenten voor wie de studie zwaarder wordt. Zij kunnen dan kiezen voor niveau 2, waardoor ze toch ook een afgeronde opleiding kunnen genieten en inzetbaar kunnen zijn in het bedrijfsleven. Deze opleiding duurt 2 jaren. De doorstroming naar het HBO en de universiteit met niveau 4 zal geen stagnatie teweegbrengen. De leerlingen van dit niveau zullen met een behoorlijke bagage en niveau aanmelden voor deze hogere opleidingen.
Valies zegt dat er vanuit het bedrijfsleven signalen waren opgevangen over de kwaliteit van de afgestudeerden. De signalen vanuit het bedrijfsleven is de aanleiding geweest om te buigen over de opleiding en te evalueren. De Imeao-opleiding begon in de jaren 1982. Inmiddels zijn we dertig jaren verder en dan is het volgens Valies zonder meer van belang om de zaak te evalueren en te kijken of de opleiding voldoet aan de maatschappelijke relevantie. Er is een evaluatie geweest, waaruit er een voorstel is voortgevloeid. Deze is besproken met de docenten. Ook is er een seminar geweest. Er is met verschillende actoren uitputtend overleg geweest, waarna er uiteindelijk een resultaat op tafel is gelegd welke zal moeten zorgen voor een stukje ombuiging van het onderwijs op het Imeao. Belangrijk in deze opzet is dat er enorm veel aandacht wordt besteed aan de praktijklessen, wat voorheen in mindere mate gebeurde. “De studenten moeten klaargestoomd worden voor de praktijk.” Ook is vanwege de weinige employ van de afgestudeerden de mogelijkheid geschapen dat de studenten zich verder kunnen scholen. Een andere belangrijke ombuiging is dat er ook veel aandacht besteed zal worden aan het ICT- onderwijs.
De nieuwe stijl zal ervoor moeten zorgen dat wanneer de leerlingen het Imeao verlaten, zij een behoorlijke bagage hebben en interessant zijn voor het bedrijfsleven. De interactie met het bedrijfsleven en de overheid is heel groot geweest. Er is continu overleg met het bedrijfsleven en de overheid ten aanzien van de inhoud van het onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!