Gezondheidszorgbeleid 2012-2016: ‘Ligdagtarieven vervangen door dienstenpakket’

‘Lig- en dagtarieven zullen opgeheven worden. Het traject om te komen tot een betaling voor categorieën diensten in plaats van lig- en dagtarieven is reeds ingezet. Met de ziekenhuissector is reeds de eerste stappen gezet om alle diensten te laten opgaan in diverse categorieën van pakketten waarvoor betaald zal worden.’ Dit zette minister Michael Blokland van Volksgezondheid uiteen tijdens de presentatie van het Gezondheidsbeleid 2012-2016 in een drukbezochte TBL Cinemas. Het streven van de bewindsman is om de Raad voor Tarieven Gezondheidszorg binnen een maand in te stellen. Het wachten is op een vertegenwoordiger van de particuliere zorgverzekeraars. Er zijn vele tarieven die getoetst moeten worden, waaronder de prijs van bloed- en bloedproducten. De Raad voor Tarieven Gezondheidszorg zal gehuisvest worden in de bovenverdieping van het gebouw van het Nationaal Aidsprogramma.
Het beleid van minister Blokland is gebaseerd op de Regeringsverklaring en het Ontwikkelingsplan. De president had eerder aangegeven dat Volksgezondheid en Onderwijs zijn bijzondere aandacht hebben. De randvoorwaarden voor economische groei en ontwikkeling kunnen immers slechts gedragen worden door een gezonde bevolking. Tijdens de ruim een uur durende presentatie heeft de bewindsman aangegeven dat het beleid onderverdeeld kan worden in 4 categorieën: financiering, organisatie en wetgeving, beschikbaarheid van genees- en hulpmiddelen en ziektebestrijding en preventie. De Staat heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de collectieve gezondheidszorg, de zogeheten Public Health. Volgens het Ontwikkelingsplan kunnen aan de hand van deze beleidsuitgangspunten drie doelen worden geïdentificeerd, te weten de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg, sociale determinanten en andere sectoren en de participatie en eigen verantwoordelijkheid van de bevolking.
Een fusie tussen het on- en minvermogenbestand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Staatsziekenfonds (SZF) zal de eerste stap zijn op weg naar een algemene ziektekostenverzekering. In Suriname is ongeveer 20% van de bevolking niet verzekerd voor ziektekosten. De bewindsman wil dat deze groep opgenomen wordt in het systeem van het SZF of in het systeem van Sociale Zaken. Gelet op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot milieu, die ook een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, haalde de bewindsman aan dat veilig drinkwater en de vuilophaaldienst goed georganiseerd en uitgevoerd moeten worden. Als deze factoren ontbreken, betekent het dat de directe gevolgen voor de volksgezondheid niet uit zullen blijven. De afgelopen rukwinden zijn een indicatie dat alle instellingen in Suriname een rampenplan dienen te hebben.
Er is verder een pilot-project van de Medische Zending om de communicatie met het binnenland te verbeteren. Hiervoor is de “tele-health” kliniek in een testfase. Hiermee kan een arts in het binnenland via telecommunicatie en internet met een specialist in de stad communiceren en hoeft een patiënt de afstand naar de stad niet af te leggen voor behandeling.

error: Kopiëren mag niet!