VRTS betreurt inbreken in gelederen (nieuw)

De Vereniging van Radio-en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) heeft met teleurstelling kennis genomen van het bericht dat het omroepbedrijf Rasonic in Nickerie op dinsdag 26 juni 2012 besloten heeft de licentieovereenkomsten met de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) te tekenen. Op de laatstgehouden algemene ledenvergadering van 23 februari 2012 is het VRTS-bestuur bij acclamatie gemachtigd om namens de leden de slepende problemen met Sasur te bespreken en tot een oplossing te komen. Door deze soloactie van Rasonic wordt de hechte eenheid en solidariteit binnen de VRTS ondermijnd. Meewerken van Rasonic aan de doelbewuste campagne van Sasur om twijfel en verwarring te zaaien in de Surinaamse samenleving roept grote vraagtekens op. Iedere ingewijde in de materie weet namelijk dat het een illusie is om te denken dat op individuele basis dit probleem van de muziekauteursrechten kan worden opgelost. Bovendien heeft de handel en wandel van Sasur in de afgelopen jaren aangetoond dat Sasur een onbetrouwbare en niet-transparante stichting is, welke puur uit is op winstbejag over de ruggen van anderen heen. De Vereniging van Radio-en Televisiebedrijven Suriname (VRTS) gaat onverstoord verder met het behartigen van de collectieve belangen van alle leden. De VRTS roept alle leden in stad en district op om de gelederen gesloten te houden en in het eigen individuele en collectief belang niet te vallen voor de valse verwachtingen en de sluwe misleiding van Sasur.
Namens het bestuur van de VRTS

error: Kopiëren mag niet!