Suriname zal onderwijs verbeteren met US$ 13.7 miljoen lening IDB Leerkrachtenwoningen in binnenland

Suriname zal een lening van ontvangen om het onderwijssysteem te moderniseren, waardoor leerprestaties van kinderen omhoog zullen gaan. De Inter-American Development Bank (IDB) heeft dit bedrag goedgekeurd. Het geld moet besteed worden aan o.a. het kleuter-, basis- en voj- onderwijs in Suriname. Het bedrag is bestemd voor het plan van de overheid om de efficiëntie en de kwaliteit van het peuter- (4-5 jaar), lager (6-12) en voj-onderwijs (13-16) te versterken. Specifiek zal het gaan om de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen, training van ca. 5.000 lager onderwijsleerkrachten, het stroomlijnen van het onderwijssysteem en het bevorderen van het gebruik van ICT, verklaart IDB-projectleider Annelle Bellony.
De IDB-lening zal zich richten op de 2 fasen van het Surinaams educatieprogramma. Fase 1 behelst het ontwikkelen van het curriculumraamwerk voor het complete basisonderwijs en het verhogen van de leerprestaties tot en met de 6de klas. Fase 1 omvat ook het bouwen van onderwijzerswoningen in het binnenland. Fase 2 houdt zich bezig met het voj-onderwijs. De uitkomst van het door IDB gesteunde programma moet zijn een betere score in de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen, een lager aantal drop-outs en zittenblijvers, meer glo-geslaagden en meer inschrijvingen bij voj.
Het gefinancierde onderwijsprogramma beoogt 5.000 leerkrachten te trainen in de leermethodologie, terwijl 10 scholen als proef meer ICT zullen gaan gebruiken. De lening zal eveneens gebruikt worden om nieuwe scholen te bouwen en bestaande te renoveren en uit te breiden. Een aantal van 150 scholen zal onderworpen worden aan het zogenaamde “student performance tracking”-systeem.
De IDB-lening bestrijkt qua aflossing een periode van 20 jaar, met een gratieperiode van 4 jaar. Aan het uit te voeren onderwijsprogramma zal Suriname een eigen bijdrage hebben van US$750.000.

error: Kopiëren mag niet!