Suriname verbetert regiem bestrijding money laundering

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van money laundering, noodzaken de Surinaamse overheid om de nationale wetgeving op het vlak van het witwassen van geld aan te passen. Internationaal is er een trend waarneembaar waarbij terroristen aanslagen financieren via banken of kredietverstrekkers. De Surinaamse wetgeving bevat echter geen enkele bepaling die het financieren van terrorisme verbiedt. De nationale  wetgeving, in deze de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT), loopt dus achter en voldoet niet aan de minimale standaarden van de internationale Financial Action Task Force (FATF) en haar zusterorganisatie in de regio, de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). De Wet MOT moet dus dringend gewijzigd worden, zodat het regiem voor de bestrijding van money laundering in Suriname verbeterd wordt. De wijziging van de Wet MOT is noodzakelijk wil Suriname niet het risico lopen op de blacklist geplaatst te worden door de CFATF, waarvan het lid is. Eenmaal op de zwarte lijst, worden landen aangemerkt als territoria waar mogelijk witwaspraktijken en financiering van terrorisme plaatsvinden. Die twee activiteiten zijn grensoverschrijdend.
Er is inmiddels een concept aangepaste Wet MOT ingediend bij het parlement, samen met de daarmee samenhangende Wet Identificatieplicht. Vandaag buigt De Nationale Assemblee (DNA) zich in openbare vergadering over dit wetsvoorstel. NDP/MC-parlementariër  Mohammed Abdoel, lid van de betreffende commissie van rapporteurs, zegt dat naast het feit dat de nationale wetgeving  niets tegen financiering van terrorisme omvat, er ook geen regelgeving is met betrekking tot de nieuwe soort transacties die zich hebben ontwikkeld op de financiële markt.  Binnen de financiële wereld zijn er constant ontwikkelingen. Financiële en niet-financiële instellingen breiden hun producten en diensten uit naar het volk. Criminelen kunnen ook deze nieuwe soort transacties op de financiële markten misbruiken voor het witwassen van hun crimineel verdiend vermogen.
Eén van de nieuwe soort transacties is de electronic money: E-money, Cybercash oftewel E-Cash. Suriname werd in 1989 lid van de CFATF. De CFATF en de FATF voeren activiteiten uit gericht tegen money laundering en financiering van terrorisme. De Wet MOT en de Wet Identificatieplicht zijn in 2002 afgekondigd. Suriname werd in 2009 voor de eerste keer geëvalueerd door de CTAFT. Op een vorig jaar gehouden vergadering van de CFATF is Suriname voorgehouden de zaken door te voeren die ontbreken in de nationale wetgeving, zodat voldaan wordt aan de minimale standaarden van de FATF. De CFATF houdt om de vier jaar een evaluatievergadering, waarbij wordt nagegaan of de lidlanden de eisen van de FATF hebben geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. De commissie van rapporteurs wordt voorgezeten door Ronny Brunswijk. Naast Abdoel maken verder deel uit van de commissie, de DNA-leden Patrick Kensenhuis, Ganeshkumar Kandhai, Soetimin Marsidih, Frits Moesafierhoessein en Rachied Doekhie.

error: Kopiëren mag niet!