Dc Para wil occupatieprobleem Suralcoweg aanpakken

De districtscommissaris (dc) van Para heeft afgelopen zaterdag een bespreking gehad met de bewoners van de Suralcoweg, Spoilarea. Dc Jerry Miranda zegt dat het commissariaat dit gebied uit de illegaliteit wenst te brengen. Het occupatieprobleem in dit gebied is heel groot. Tijdens de bespreking heeft de grondcommissie van het commissariaat Para afspraken gemaakt met de aanvragers van gronden in dit gebied.
Dc Miranda zegt dat zij niet als zodanig maatregelen gaan treffen. Het grondbeleid in de afgelopen twintig jaren in het district is zodanig geweest dat men makkelijk tot occupatie kon overgegaan. Volgens de dc heeft iedere Surinamer recht op een stukje grond. Degenen die het niet kunnen kopen, moeten dan van de Staat krijgen. Het commissariaat zal samen met het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer proberen om zodanige condities te scheppen. Het zal binnen de perken gebeuren. Er zijn veel aanvragers die nog geen papieren hebben en toch een bouwsel hebben op het terrein.
Het commissariaat van Para is bezig met de ordening van dit gebied en er zal niet meer toegestaan worden dat men zomaar een stukje gaat occuperen. Dc Miranda zegt dat de bewoners begrip hebben voor de situatie. Er zijn zelfs bepaalde voorstellen gedaan vanuit de zaal. De dc gelooft dat het hem wel zal lukken ordening te brengen.

error: Kopiëren mag niet!