Vicepresident Robert Ameerali: ‘Als voorkomen zo gemakkelijk was, zouden we geen tsunami krijgen’

‘Het vergt enorm veel inspanning, tijd en geld om een adequate oplossing te vinden om natuurverschijnselen tegen te gaan. We praten al 20 jaar in Suriname over zeespiegelstijging en dat dijken overlopen, maar de oplossing ligt niet zo snel voor de hand. En ook al ‘updaten’ we de Meteorologische Dienst, dan toch ben je niet verzekerd. Als voorkomen zo gemakkelijk was, dan hadden we geen tsunami gehad in Japan met zoveel doden of de ramp in New Orleans.’ Dit zei vicepresident (vp) Robert Ameerali gistermiddag in De Nationale Assemblee (DNA), die een spoedbijeenkomst hield in verband met de buitengewone weersomstandigheden van woensdagavond en de gevolgen van de klimaatsverandering. De vp ging in op vragen van parlementariërs over de concrete acties van de regering om de bevolking tijdig te waarschuwen voor opkomende natuurverschijnselen.
Wat de regering gedaan heeft na de ramp van woensdagavond is dat men het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding (NCCR) heeft ingeschakeld om de zaak te begeleiden. ‘Zij is de enige gespecialiseerde organisatie in Suriname die weet wat ze moet doen op dit gebied. Alleen zij kan informatie hierover verstrekken’, zegt de vp. ‘Intussen hebben we de telefoonnummers van NCCR via de verschillende media doorgespeeld aan de bevolking om door te geven als er iets is.’ Ameerali gaf aan dat er politieke discussies moeten losbarsten en gevoerd moet worden over ‘hoe verder’. ‘Waar leg je het accent? Waar liggen je prioriteitsgebieden? We hebben in het verleden verschillende leermomenten gehad, maar na de ramp zijn we gaan slapen. Na de wateroverlast in het binnenland in 2006, is iedereen gaan slapen.’
Na de storm van woensdagavond zijn meteen 300 militairen in paraatheid gebracht om stand-by te zijn om de volgende ochtend naar de stormhaard in Marowijne te gaan. Landelijk zijn er 130 gevallen waar de storm schade heeft veroorzaakt. Het NCCR heeft een half miljoen SRD ter beschikking gehad van de regering om zaken waar nodig aan te pakken. Op de begroting van Defensie zal per jaar een extra 10 miljoen naar NCCR gaan. ‘Dit instituut moet zich nu permanent gaan versterken met materiaal en adequaat transport. We kunnen niet vechten tegen de natuur, maar we kunnen de bevolking wel voorlichting geven hoe te handelen bij een calamiteit’, zei de vp. De geleden schade door natuurrampen wordt niet gedekt door de verzekering.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!