Sasur vraagt weer uitstel in rechtszaak Rapar & RBN

Door Rapar en RBN is een kort geding aangespannen tegen Sasur. Deze organisatie heeft de inning van dwangsommen ingezet, die door de kantonrechter zijn toegewezen in 2006. Onlangs is gebleken dat de rechter in kort geding het toen niet aan het rechte eind had. Volgens het Hof van Justitie mag Sasur niet langer er vanuit gaan dat zij een compleet repertoire heeft, waardoor muziekgebruikers vrijwel geen muziek meer mogen afdraaien, zonder toestemming van Sasur. Tot deze categorie muziekgebruikers behoren niet alleen radio- en televisiestations, maar ook showorganisatoren en eigenaren van discotheken. Opmerkelijk is dat Sasur niet alle muziekgebruikers onder druk zet om toestemming te vragen. Voor het gebruik van muziek uit het repertoire moet deze groep muziekgebruikers hoge sommen neertellen. Een ander markant feit is dat Sasur licentieovereenkomsten presenteert die niet alleen betrekking hebben op het afdraaien van muziek, maar ook reclames waarvoor Sasur wil deelnemen in de winsten van deze bedrijven.
De advocaat van Rapar en RBN, mr. Anoeschka Debipersad, om commentaar gevraagd, zegt dat de rechter met de advocaten had afgesproken dat zij binnen één week hun stukken in orde moesten maken. De raadsvrouw kan zich niet voorstellen dat Sasur zich verschuilt achter de documenten die door Rapar en RBN zijn gepresenteerd. Deze documenten tonen duidelijk aan dat de zusterorganisatie van Buma/Stemra niet gerechtigd is om muziekrechten in en buiten India te claimen.  Het verbaast haar des te meer dat Sasur tijd nodig heeft om alles uitgebreid te onderzoeken. “Het is juist Sasur, die vanuit haar internationaal netwerk in een oogwenk te weten kan komen wat er aan de hand is.”  De advocaat betoogt verder: “Cisac, de moederorganisatie waar Sasur en Buma/Stemra zijn aangesloten, heeft in augustus 2011 publiekelijk kenbaar gemaakt dat zij op de hoogte is van de ontwikkelingen op muziekauteursrechten-gebied in India. Hoe is het dan mogelijk dat Sasur hiervan niet op de hoogte was en juist verder is gegaan met het innen van dwangsommen?”
De jurist stelt verder dat het belang van haar cliënten zeer nijpend is. “Door de bankbeslagen die Sasur heeft gelegd, hebben mijn cliënten zich moeten wenden tot geldschieters. Het kan er bij mij niet in dat cliënten naar allerlei mogelijkheden moeten grijpen, omdat men met foute vonnissen lukraak beslagen legt.” Volgens de advocaat is nu de tijd rijp om de bevoegdheden van Sasur grondig te evalueren. “Bedrijven worden op deze manier in de kosten gejaagd”, aldus Debipersad.

error: Kopiëren mag niet!