Asabina pleit voor aanpassing milieuwetgeving

Aanpassing van de milieuwetgeving is van groot belang volgens het BEP-DNA-lid Ronny Asabina. Dit maakte hij gisteren kenbaar tijdens de spoedvergadering die door De Nationale Assemblee werd belegd. Hij benadrukte dat het beslist niet de eerste keer is dat Suriname getroffen is door abnormale situaties die onder de noemer van rampen geplaatst kunnen worden. Het assembleelid betreurde het dat pas wanneer zich een probleem voordoet, er acties worden ondernomen.
Er ontbreekt een rampenbestrijdingsplan. Ook is er geen samenhangend beleid op dit stuk. Vooral tegen deze achtergrond is aanpassing van de milieuwetgeving zeer belangrijk. De huidige milieuwetgeving beantwoordt niet aan de eisen van deze tijd, meent Asabina. Hij haalde aan de vernietiging van de mangrove- en parwa-vegetatie. Deze natuurlijke vegetatie levert een bijdrage bij het voorkomen van natuurrampen.
‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden’, sprak het assembleelid. Hij stelde voor om in Caricom-verband na te gaan op welke wijze de overige lidlanden het vraagstuk aanpakken. ‘ We moeten in de keuken van onze Caricom-broeders kijken hoe zij dit vraagstuk hebben aangepakt.’
Asabina hield ook voor dat de bouwconstructie van de woningen ook in ogenschouw moet worden genomen, om te voorkomen dat daken bij harde winden wegwaaien. Hij pleitte voor subsidie aan personen die een andere bouwstijl voor ogen hebben. Het lid stelde eveneens voor dat de stijging van de prijzen van mineralen erin kan resulteren dat een deel van het geld gereserveerd wordt om onvoorziene zaken te financieren. Hij opperde ook het in leven roepen van een vrijwilligerskorps. Asabina had eveneens als voorstel een samenwerking met de telecom-providers om burgers door berichten via de mobiele telefonie op de hoogte te stellen van noodweersituaties.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!