Stiefvader riskeert drie jaar celstraf wegens misbruik stiefdochter

In een zedenzaak, waarbij stiefvader Ramon terecht staat, heeft de officier van justitie, Duncan Nanhoe, een celstraf van 3 jaar met aftrek geëist. Aan de verdachte wordt het verwijt gemaakt dat hij in de periode, gelegen tussen 1 januari 2011 tot en met 25 september 2011, twee minderjarige meisjes, zijn stiefdochter en een vriendin van de stiefdochter, seksueel heeft misbruikt. De openbare aanklager achtte misbruik van de stiefdochter wettig en overtuigend bewezen. Wat betreft het misbruik van de vriendin kwam de ovj niet tot het wettig en overtuigend bewijs. Daarvoor vorderde hij dan ook vrijspraak.
Advocaat Karel Hok A Hin verzocht de rechter om de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te willen spreken. De raadsman constateert alleen tegenstrijdigheden in de verklaringen van de slachtoffers. Mede op grond hiervan verzocht de raadsman om de verdachte niet te veroordelen. Indien de rechter toch nog een andere mening was toegedaan, verzocht de advocaat om een mildere straf te willen opleggen. zodat de verdachte binnenkort naar huis mag. Rechter Dinesh Sewratan zal op 4 juli uitspraak doen. Ramon blijft in detentie.
Saskia Bandhan      

error: Kopiëren mag niet!