Wereld Hydrografiedag 2012: Aandacht op veilige navigatie

De Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) viert op 21 juni elk jaar Wereld Hydrografiedag (WHD). Dit jaar is als thema gekozen “Internationale hydrografische samenwerking – ondersteunen van veilige navigatie”. De Internationale Hydrografische Organisatie is een intergouvernementele overleg- en technische organisatie die in 1921 werd opgericht om de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu te ondersteunen. Door nauwe samenwerking van de IHO met andere internationale organisaties en belanghebbenden in de maritieme sector, levert zij een belangrijke bijdrage aan een betere ontwikkeling en beheer van de hulpbronnen in de zeeën en de oceanen. Internationaal erkende standaarden van de IHO zorgen ervoor dat zeelieden en andere gebruikers op eenvoudige wijze hydrografische data kunnen gebruiken en inzicht daarin verwerven. De IHO definieert de normen voor opleidingen en vaardigheden die vereist zijn voor hydrografische surveyors en nautische cartografen.
Suriname is sinds februari 2008 weer actief als lid van de IHO/ MACHC (Meso American Caribbean Hydrographic Commission). Suriname levert al 2 jaren haar bijdrage als ondervoorzitter van deze commissie. Door deze leidinggevende rol heeft Suriname een diepe betrokkenheid en invloed op de regionale beleidsvorming met betrekking tot maritieme ontwikkelingen. In dit verband participeert Suriname jaarlijks aan de Meso American Caribbean Hydrographic Commission Conference, tweejaarlijks aan de Extraordinary Meso American and Caribbean Sea Hydrographic Commission (EMACHC) Conference en vijfjaarlijks aan de International Hydrographic Conference (IHC).
Medezeggenschap bij het formuleren van beleid, uitwisseling van informatie en kennis en het verkrijgen van (technisch/juridisch) inzicht in de internationale ontwikkeling en standaarden zijn enkele van de doelen die Suriname nastreeft in het licht van het thema dit jaar. Suriname onderhoudt nauwe betrekkingen met een aantal internationale en lokale organisaties en bedrijven met het oog op het garanderen van de veiligheid op de Surinaamse wateren. Op de samenwerking en de wijze waarop de MAS zich inzet om te voldoen aan de internationale voorwaarden met betrekking tot de technologie en haar kadervorming, zal in de juli-editie van LibaTori worden ingegaan. De juli-editie van LibaTori verschijnt op maandag 30 juli 2012.

error: Kopiëren mag niet!