Oemar Chiragally: “Er waren spanningsvelden tussen mij en Rusland”

“Ik heb geen problemen gehad met ex-NH-minister Gregory Rusland om mijn directeurschap bij de NV EBS. De problemen begonnen veel eerder, zegt ex-EBS-directeur en NPS’er Oemar Chiragally aan Dagblad Suriname. Hij reageert op een opmerking in de krant als zou de groep Chiragally binnen de NPS de berichten over omkoping  van de NPS-verkiezing in  Coronie de wereld hebben ingestuurd. In de strijd om het NPS-voorzitterschap won Rusland de verkiezing in Coronie.  Chiragally hierover:  “De problemen begonnen in 2004 toen Rusland bij mij kwam om mij te vragen elektrificatie te plaatsen in de Tomatenweg te Saramacca, waar zijn vader woont. Ik heb als EBS-directeur toen een onderzoek laten verrichten en daaruit bleek dat er in die straat  geen behoeftige mensen woonden, maar vier industriëlen, die in staat waren zelf op te draaien voor de kosten van elektrificatie. Ik heb toen aan Rusland medegedeeld dat de grootgrondbezitters de kosten voor de aanleg van de elektriciteit zelf moesten betalen.”
“Bij zijn aantreden als NH-minister heeft hij echter het CDFS zover kunnen krijgen om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Dat was niet wat de EBS wilde. Het beleid was dat beter gesitueerden voor de volle honderd procent bijdragen in de kosten. Nadat de elektriciteit aan de Tomatenweg was geplaatst, kwam de rest van de gemeenschap van Saramacca in beroering.” Om de rust erin te houden, was volgens Chiragally, Rusland  genoodzaakt ook andere gebieden in Saramacca te voorzien van elektriciteit. Een andere bron van conflict was volgens Chiragally de wijze waarop Rusland beleid voerde naar de EBS toe. “Hij gaf de directie rechtstreeks  opdrachten, terwijl het  contact moest lopen via de Raad van Commissarissen (RvC).  Het hoort in het contact tussen de EBS en de minister dat de RvC als tussenschakel gebruikt wordt. Op geen enkele wijze had Rusland te bepalen of ik wel of niet in de RvC zou blijven en/of directeur zou zijn.”
Chiragally zegt dat Rusland direct na zijn aantreden als bewindsman gepoogd heeft hem te ontlasten van een van beide functies. “Hij vroeg niet over het reilen en zeilen binnen het bedrijf, maar hamerde op mijn vervanging.” Het proces om een nieuwe directeur binnen te halen, begon reeds in 2003.  Maar de man die in beeld was, had de Nederlandse nationaliteit. De aandeelhouders eisten namelijk de Surinaamse nationaliteit. Dit proces werd in 2006 weer ingezet. Toen werd ook de procedure voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit versneld ingezet met dezelfde kandidaat. “Dat ik niet stond achter Rusland in de strijd om het NPS-voorzitterschap  had niets te maken met mijn functioneren bij de EBS. Het contact was bijna nihil. Hij communiceerde via de directie”,  aldus Chiragally.
NPS-voorzitter en ex-minister van NH Gregory Rusland zegt in een reactie dat hij nooit de naam van Chiragally genoemd heeft als zou hij de persoon zijn die hem betichtigd had van omkoping bij de NPS-verkiezingen in Coronie. De naam van Chiragally is door Dagblad Suriname genoemd in een van haar artikelen. Rusland zegt ook nadrukkelijk dat hij niets en dan ook niets heeft tegen Oemar Chiragally.
In reactie op de aantijging over het plaatsen van elektrificatie in de weg waar zijn vader woont, zegt Rusland verbaast te zijn, omdat zijn vader helemaal niet in de Tomatenweg woont, maar aan de hoofdweg.  ‘En dat mag onderzocht worden.’ Rusland verduidelijkt dat het plaatsen van elektriciteit in de Tomatenweg rond 2008 ten tijde van zijn ministerschap een initiatief van buurtbewoners is geweest, onder leiding van de buurtbewoner, de heer Babb. De buurtbewoners hadden een projectvoorstel ingediend bij het toenmalige CDFS, maar de fondsen waren niet toereikend. Bij de begrotingbehandeling van of 2006 of 2007 (de handelingen moeten eropna geslagen worden) hadden enkele DNA-leden, waaronder het VHP-lid Jules Ajodhia, aandacht voor deze zaak gevraagd van de toenmalige minister van NH, Rusland. Deze beloofde toen werk van te maken dat ook de Tomatenweg en een andere weg van elektriciteit zouden worden voorzien.  De ex-bewindsman wijst erop dat een aantal gebieden van Saramacca evenals tal van andere districten reeds voorzien waren van elektriciteit, nog voordat het project Tomatenweg gerealiseerd was. De elektriciteitsvoorziening in deze straat is dus puur het initiatief geweest van de buurt. Overigens hebben bij de NPS-verkiezingen alle onderafdelingen in Saramacca hun stem gegeven aan de voorzitterskandidaat Rusland.
Rusland zegt over de kwestie EBS het volgende. “Ik vond het niet correct dat de heer Chiragally in 2006 als president-commissaris  reeds enkele jaren had  waargenomen als directeur.  Die twee functies kun je niet jaren in dezelfde handen laten.” De ex-bewindsman van NH geeft aan dus genoodzaakt te zijn geweest om over te gaan tot het proces van benoeming van een nieuwe directie bij dat bedrijf. Hij heeft toen aan de Raad van Ministers voorgedragen, de heer Fred Watson als voorzitter van de directie en technisch directeur, terwijl de heer Gerard Lau werd voorgedragen als financieel directeur. De heer Lau had reeds in 2004 een sollicitatie ingediend bij dit bedrijf en werd door het Bureau Ernst&Young geselecteerd als de beste kandidaat uit meerdere opties. ‘Rusland heeft slechts uitvoering gegeven aan dat resultaat, aldus de ex-minister.

error: Kopiëren mag niet!