Rechter stelt Bond Penitentiaire Ambtenaren in het gelijk Herstructurering moet worden ingezet

De Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) heeft vorig jaar september rechtmatig acties gevoerd in zijn strijd voor herstructurering van de dienst. Dat werd gisteren duidelijk gemaakt door de magistraat in het kort geding dat de staat had aangespannen tegen de bond. Het ministerie van Justitie en Politie, dat de bond voor de rechter had gedaagd  na de acties van september, had ook geëist dat in de toekomst de bond ‘dit soort actiemodellen’ nalaat. De rechter heeft ook deze eis verworpen.
Tegenover de rechter zijn partijen weer overeengekomen dat de herstructurering wordt ingezet. De eisende partij heeft aangegeven de intermediair te accepteren. Deze is het  waarnemend  diensthoofd dat zal worden benoemd in afwachting op de formele benoeming van het diensthoofd bij het korps dat onderdeel is van de herstructurering. De bond had eerder Regillio Blijd, directeur van de strafinrichting Santo Boma, voorgedragen als korpshoofd. Justitie en Politie had deze voordracht niet gehonoreerd in eerste instantie. De voordracht van Blijd zal nu wel geaccepteerd worden.
Het ministerie gaf in de zaak aan dat de herstructureringscommissie  wordt ingesteld en zal ook de voordracht van de vertegenwoordiger van de bond hierin accepteren. De BPAS had eerder Charles Tilburg aangewezen om zitting te nemen in deze commissie. De eiser gaf gisteren in de zaak aan  geen belang meer te hebben in het voortzetten van het rechtsproces. Het is de bedoeling dat Justitie en Politie en de BPAS in gemeen overleg gaan werken aan de herstructurering. Het waarnemend korpshoofd zal in dit proces als intermediair fungeren tussen de BPAS en Justitie en Politie.

error: Kopiëren mag niet!