Inverzekeringstelling roofverdachten Maretraite Mall rechtmatig

De rechter-commissaris heeft de inverzekeringstelling van de verdachten C., R. en P.  rechtmatig bevonden. Deze drie personen worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de beroving, waarbij er veel sieraden zijn buitgemaakt in de Maretraite Mall. De verdachten C. en R. worden juridisch bijgestaan door advocaat Robby Dens. De derde verdachte P. wordt door advocaat Raoel Lobo verdedigd. Advocaat Dens zegt in gesprak met Dagblad Suriname dat hij begrijpt waarom de inverzekeringstelling rechtmatig is. Hij geeft aan dat er nog onderzoekingshandelingen gepleegd moeten worden. Volgens de raadsman hebben zijn cliënten verklaard bekend te zijn met de verdachten die tijdens de aanhouding dodelijk zijn geraakt. Echter ontkennen zij ten stelligste betrokken te zijn geweest bij de beroving. Dens geeft aan dat zijn cliënten in feite naar huis moeten, ‘maar omdat het onderzoek nog gaande is, gebeurt dat niet’. De verdachten hebben verklaard  geen zaken te hebben gedaan met de personen die zijn doodgeschoten door een opsporingseenheid.  Ook de cliënt van advocaat Lobo ontkent bij de beroving betrokken te zijn geweest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!