Frankrijk krijgt award WWF

De ‘WWF Leaders for a Living Planet Award’ is uitgereikt aan Frankrijk tijdens de Rio+ 20 conferentie in Rio de Janeiro. De award is een erkenning dat Parijs zich inzet om de uitvoering van de in 1997 overeengekomen VN-conventie over grensoverschrijdende waterlopen te bevorderen. Deze VN-overeenkomst is van universeel belang en versterkt de regionale samenwerking voor het beheer van internationale rivieren en respect voor de principes voor het rationeel en billijk gebruik van water. De VN-conventie valt binnen het kader van preventieve diplomatie, die een belangrijke factor is voor vrede en stabiliteit.
Frankrijk is in februari 2011 toegetreden tot dit verdrag en heeft sindsdien, op diplomatiek niveau zich uiterst ingezet om andere landen te overtuigen om hetzelfde te doen. De mobilisatie is niet onopgemerkt gebleven op het 6de  Wereld Water Forum in Marseille in maart 2012 en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de toekenning van de prijs. Veel landen zijn onlangs toegetreden tot dit verdrag of treffen voorbereidingen om dat alsnog te doen. Het doel om de 35 staten die partij zijn bij de inwerkingtreding van het verdrag samen te brengen, moet in 2013 zijn bereikt.

error: Kopiëren mag niet!