Nog steeds geen water en licht op Danny’s Villa Park

Het project Danny’s Villa Park beschikt nog steeds niet over elektriciteit en water. Ook verkeren de wegen in zeer slechte staat. In de regenperiode veranderen deze in een modderpoel. ‘Het wordt zodanig slecht dat je niet eens kan lopen’, zei een van de bewoners van het project, Shafir Ali Riazat, tegenover Dagblad Suriname. Jaren geleden kocht hij zijn huis op voornoemd project in de veronderstelling een rustig leven te zullen leiden. Na jaren is het allesbehalve rustig en blijkt dat de problemen die aanwezig waren vanaf het prille begin nog steeds niet zijn opgelost. ‘Ik heb nog geen water, geen stroom en nog steeds geen grondpapieren.’
Jaren geleden kocht hij drie percelen met sleutelklare woningen erop voor een bedrag van Euro 63.750. Het bevreemdt Riazat ten zeerste dat hoewel hij het bedrag contant had betaald, hij nog steeds niet kan beschikken over de bescheiden van zijn grond. Maanden geleden hadden zij te kampen met het probleem dat er beslagleggingen gepleegd zouden worden op het project. De verkavelaar heeft dit weten te stuiten. ‘Na jaren hebben we nog niets bereikt. We hebben nog geen water, er zijn alleen hoogspanningskabels geplaatst, stroom hebben we nog niet en we hebben nog steeds niet onze grondpapieren.’ Door hen was een petitie, waarin al deze probleempunten waren opgesomd, aangeboden aan de voorzitter van het parlement. Maar het is daarbij gebleven.
Verder heeft Riazat te horen gekregen dat hij het bedrag van USD 1700 moet ophoesten voor de aansluitingskosten van elektriciteit. ‘Ik ga het bedrag niet betalen, want het is niet mijn project.’ Hij heeft de verkavelaar Danny Mungra meerdere malen gewezen op de pijnpunten, waarvan er reeds jaren sprake is en waarin er maar geen oplossing komt. De verkavelaar op zijn beurt doet alleen maar beloftes zonder deze waar te maken.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!