Ambtenarenbestand gestegen naar ruim 41000

Het ambtenarenbestand is over de periode 2006 tot en met juni 2011 toegenomen met een aantal van 37.567 naar 40.667 ambtenaren. In dezelfde periode is er bij het pensioenbestand ook een stijging te bespeuren van 15.587 naar 17.780 pensioengerechtigden. Dit blijkt uit de Financiële Nota van 2012. De informatie is afkomstig van de afdeling Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma).
In 2006 waren er in totaal ruim 38000 mensen in dienst bij de overheid. Vanaf 2008 begonnen de statistieken een stijgende trend te vertonen tot het in 2009 er 39000 ambtenaren werden geregistreerd. Vanaf 2010 tot en met juni 2011 is het aantal fors gestegen tot ruim 41000. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft de grootste groep ambtenaren met ruim 21000, gevolgd door het ministerie van Justitie en Politie met ruim 5000, het ministerie van Regionale Ontwikkeling met ruim 4000, ministerie van Defensie ook ruim 4000, ministerie van Sozavo ruim 3000, ministerie van Volksgezondheid ruim 2000, terwijl de rest van de ministeries uit ruim 1000 en minder ambtenaren bestaan. In de eerste helft van 2011 werd het grootste aandeel van de personeelskosten van de overheid besteed aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (38.2%). Daarna volgen de ministeries van Justitie en Politie (14.2%), Defensie (7.8%) en  Regionale Ontwikkeling (6.4%). Aan de overige ministeries is 33.4% van de totale personeelskosten besteed.
 
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!