37 landbouwers doen al aan kassenteelt

Het telen van landbouwgewassen in kassen is een van de manieren waarop men de productie in deze sector tracht te verhogen. Normaliter is men in Suriname gewend op het open land aan landbouw te doen. Maar je krijgt te maken met seizoenen, waardoor je niet het geheel jaar door kan planten. Het telen in kassen brengt met zich mee dat je het geheel jaar door kan planten en produceren.
Op dit moment zijn 37 landbouwers geregistreerd bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die aan kassenteelt doen. Er zijn ook enkelen die nog niet geregistreerd zijn. Volgens Suresh Algoe, onderdirecteur Landbouw op LVV, is samenwerking tussen de boeren bij kassenteelt heel belangrijk. ‘Afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt, kan een kas ongeveer SRD 10.000 gaan kosten. Als men samenwerkt, kan men de kosten gaan delen.’ Algoe vertelt verder dat dit een heel aparte soort landbouw is. Het is intensief en het vereist veel aandacht. ‘Je moet goed kunnen managen. Geen enkele minuut mag je kas leeg staan. Het moet continu beplant zijn’, geeft de landbouwdeskundige aan.
Wim Bajnath van de Landbouwcoöperatie Kwatta zegt dat men goed begeleid moet worden door LVV bij kassenteelt. Hij vertelt dat hij zelf een kas heeft opgezet van SRD 15.000. De onkosten daarvan heeft hij na 3 jaren nog niet terugverdiend.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!