Regering heeft nog geen geld voor incentives aan boeren

De regering moet SRD 3.25 miljoen nog bij elkaar harken om de boeren van Nickerie te kunnen uitbetalen. Aan hen is een incentive van SRD 130 per ingezaaide hectare padie beloofd. Na een kwartaal hebben ze het geld nog niet ontvangen. Hierdoor is er ook minder ingezaaid. De inzaaiperiode is tot 15 juli.
De boerenorganisaties zijn niet te spreken over het niet inlossen van de beloften. De boeren komen niet uit met de onkosten die zij hebben gemaakt. Zij krijgen lage prijzen voor hun padie, terwijl aan de andere kant ureum duurder is geworden. De regering wil de padieproductie verhogen en beloofde via het Rijstorgaan een incentive.
Minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat het geld niet was begroot. De incentive is een regeringsaangelegenheid. Hij is bezig met vicepresident Robert Ameerali en minister Adelien Wijnerman na te gaan hoe de middelen vrijgemaakt kunnen worden voor de rijstsector.
Ook Sital is niet tevreden over het uitblijven van de incentive. Hij vindt dat de bureaucratie overheerst. De incentive was bedoeld om de boeren te motiveren om meer in te zaaien. Er is nog een maand de tijd. Alle betrokkenen hopen dat deze kwestie zo snel mogelijk in orde wordt gemaakt.

error: Kopiëren mag niet!