NPS-voorzitter Rusland: Achterban verwaarloosd en ontevreden

De nieuwe NPS-voorzitter Gregory Rusland wond er in zijn maidenspeech geen doekjes om heen en legde meteen de vinger op de zere partijplek. Hij somde in zijn eerste toespraak enkele fout gelopen zaken op, zoals  de verwaarlozing van  de achterban en de ontevredenheid van kader en structuren in de afgelopen periode. Deze zaken dienen gecorrigeerd te worden. De administratieve wazigheid rond afdelingen, onderafdelingen en besturen was er een van. Rusland merkte op tijdens zijn verkiezingscampagne daarop te zijn gestuit en beloofde de aanhang dat te verbeteren. De administratie van vele afdelingen in district en binnenland ontbrak of bleken de leden niet goed op de hoogte te zijn uit hoeveel personen die bestond.
Volgens Rusland moet de partij terug naar de basis. Het veld roept om de partij. Wij hebben de achterban verwaarloosd. “Ik werd tijdens het veldwerk geconfronteerd met leden die vroegen waar we zolang zijn gebleven.” Volgens de partijvoorzitter moet de partij onderkennen waarin ze gefaald heeft. “We moeten durven in de spiegel te kijken en elkaar recht in de ogen aan te kijken. Wij hebben een job te klaren. Wij zullen niet langer alleen blijven zitten in Grun Dyari, maar naar de districten en de dorpen moeten gaan om de noden van onze mensen aan te horen.” Daarvoor zullen volgens Rusland eerst alle partijstructuren in place gebracht worden. De structuren zullen samen met het veld de noden inventariseren en zoeken naar oplossingen.
Rusland vindt het opmerkelijk dat de vele partijverdiensten in de afgelopen jaren op macro-economisch, sociaal en productiegebied zich niet hebben vertaald in verkiezingswinst. De partij zal moeten nagaan waaraan het gelegen heeft dat de boodschap niet goed is overgekomen bij de achterban. Dat is ook de reden dat de partij teruggebracht is naar het minimum van 4 zetels. Hij wenst op korte termijn de bevindingen binnen te hebben van de evaluatie van de partij over de afgelopen jaren. De positie van de partij moet worden verbeterd en dat heeft zij zelf in handen. Rusland riep in dit verband alle weggelopen kader en professionals op terug te keren naar de  partij en hun  bijdrage te leveren de oude NPS-glorie terug te brengen.
Rusland uitte een woord van dank naar de gewezen voorzitter Ronald Venetiaan, onder wiens leiding de partij tot driemaal toe regeermacht heeft weten te verwerven en een hetzelfde aantal keren het presidentschap heeft voortgebracht. Murwin Leeflang, lid van het nieuw gekozen NPS-hoofdbestuur, is tevreden met de visie en de opstelling van de nieuwe partijvoorzitter. Rusland moet nu de gelegenheid krijgen zijn zaken verder uit te zetten om de partijdoelen verder te realiseren. Hij onderkent ook de ontevredenheid in het veld en roept evenals Rusland het kader op terug te keren naar de partij voor de ondersteuning.
Leeflang wijst erop dat gewezen NPS-voorzitter Ronald Venetiaan dank toekomt. Venetiaan heeft namelijk de basis gelegd voor de economische stabiliteit en de groei, verworvenheden waarmee de huidige coalitie  nu profiteert. Naast Leeflang zijn ook verkozen tot het hoofdbestuur: Ruth Wijdenbosch (ondervoorzitter), Hesdy Pigot, Hortencia Griffith-Sumter, Orfeu Marengo, Ronny Oemar, Jerrel Pawiroredjo, Remi Pollak, Ruth Renfurm-Couthino, Carmelita Ferreira, Frans Banai  en Arthur Tjin A Tsoi. Gisteren werd ook het nieuwe partijcongres gekozen dat bestaat uit: Romeo van Russel (voorzitter), Stefanie Bram (ondervoorzitter), Arnold Kruisland (secretaris), Ifanildo Plein (adjunct secretaris), Rugia Berggraaf (lid), Vanessa Bron (lid) en Ben Woodley (lid). De nieuwe leden van het hoofdbestuur en het Congresbestuur zijn gisteren geïnstalleerd door NPS-voorzitter Rusland.  Op de eerste vergadering van het hoofdbestuur zullen de functies worden verdeeld.

error: Kopiëren mag niet!