C-47 accepteert de houding van de werkgevers niet

De Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in ons land. Jaarlijks wordt er door de werkgevers en werknemersorganisaties onderhandeld over de aanpassing van het loon van de werknemers binnen de bedrijven. Uitgangspunt van de onderhandelingen is dat de werkgelegenheid binnen de bedrijven in stand wordt gehouden, en het behoud van de koopkracht van de werknemers. Daarnaast wordt door de vakbonden gevraagd om de werknemers te vergoeden voor hun inbreng in de groei van de bedrijven, waar groei is gerealiseerd. Als er winst wordt gemaakt, wordt gevraagd om het werknemersaandeel in de winst uit te keren. Het voorgaande natuurlijk naar billijkheid en redelijkheid.
De afgelopen jaren is dat goed gegaan, soms met moeite, maar er zijn redelijke resultaten bereikt, waardoor ook de loontrekker redelijk vooruit is gekomen. Dit jaar zien we dat sommige werkgevers zich anders opstellen. Men weigert zelfs minimaal de koopkrachtvermindering te dekken. Dat betekent dat een loontrekker, die vanwege de inflatie nu minder kan kopen dan een jaar geleden, niet in staat is om de levensstandaard te behouden. Je hebt vanwege de inflatie nu duidelijk minder koopkracht dan een jaar geleden. Je bent dus armer geworden dan een jaar geleden en de werkgevers vragen je, door te weigeren om de inflatie te dekken, dat je armer wordt. Dit vragen zij, ondanks het feit dat zij hoge winsten hebben gemaakt, dankzij gemeenschappelijke inspanning.
Vandaag zien we dat de spanningen toenemen voornamelijk in de financiële sector. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat de vakbond bij De Surinaamse Bank gisteren een prikactie heeft gevoerd. De werkzaamheden zijn weliswaar omstreeks 10.00 uur weer hervat onder de voorwaarde dat er tussen nu en vanochtend 07.15 uur een oplossing komt. Is dat niet geval dan zal de actie worden voortgezet en zullen er geen dispensaties worden verleend.
Tevens is er ook actiedreiging bij de Royal Bank of Canada (RBC). Ook bij de Hakrinbank en andere banken loopt het erg stroef.
C-47 roept de werkgevers op om deze weg van confrontatie te verlaten, en de werknemers hun rechtmatig deel te geven, zoals we dat altijd hebben gedaan. C-47 wenst zich sterk te maken voor versterking van onze economie middels arbeidsrust, waarin voldoende koopkracht is.

error: Kopiëren mag niet!