Vandaag opening High Level Youth Meeting in Suriname

President Desi Bouterse is met ingang van 1 januari tot en met 30 juni 2012 Voorzitter van de Caribbean Community (CARICOM). Het High Level Youth Exchange evenement, welke vandaag in de Ballroom van Torarica geopend wordt, moet geplaatst worden tegen de achtergrond van het voorzitterschap van President D.D. Bouterse en diens portfolio, Community Development and Cultural Cooperation including t.w., Cultuur, Gender, Youth and Sport. In dit kader is de focus voornamelijk gericht op Jeugd en Cultuur. Het is een bewuste keuze geweest de High Level Youth Exchange te doen plaatsvinden vóór het beëindigen van het voorzitterschap van de President, omdat hiermede een speciaal signaal wordt uitgezonden naar de rest van de regio inzake de hoogtepunten die gerealiseerd zijn gedurende het voorzitterschap alsook de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de portfolio van de President. De Portfoliohouder en Voorzitter van de CARICOM wil zich persoonlijk  inzetten om de visie van jongeren met betrekking tot de ontwikkeling in beide regio’s onder zijn politieke collega’s te etaleren. De President wil zich dus als een “spoke person” profileren voor de jongeren van de regio. De President van Suriname acht het daarom belangrijk in een speciaal dialoog (exchange) met de jongeren van beide regio’s over het bovengenoemde van gedachten te wisselen. Het programma van de High Level Youth Exchange dient dus dienovereenkomstig te reflecteren. Het doel van deze High Level Youth Exchange is om een betere integratie te bewerkstelligen tussen de CARICOM en Union de Naciones Suramericanas (UNASUR )jongeren en het ontwikkelen van een productief jeugdbeleid voor beide regio’s. Hier zal ook de culturele integratie aan de orde komen en het belang van culturele integratie voor de ontwikkeling van beide regio’s benadrukt worden. Door dit te doen wordt eveneens invulling gegeven aan de brugfunctie die Suriname wenst te vervullen tussen CARICOM en UNASUR. Met het onderhavig evenement beoogt Suriname de successen die onze jongeren geboekt hebben te promoten alsook te demonstreren hoe de jeugd betrokken wordt bij het besluitvormingsproces. In dit kader gaat het o.a. om het succes van het CYA programma. Voorts zijn wij voornemens om onze cultuur te promoten.
Gelet op het voorgaande is het van eminent belang dat jongeren centraal staan tijdens de High Level Youth Exchange, met dien verstande dat het in casu zal moeten gaan om prominente jongeren binnen onze samenleving. Suriname wenst zich gedurende haar voorzitterschap van de CARICOM te profileren als een belangrijke schakel tussen CARICOM en UNASUR.
Indachtig het feit dat er binnen UNASUR geen gestructureerd jeugdbeleid is, biedt de High Level Youth Exchange een ideale gelegenheid om het initiatief inzake het formuleren van een specifiek en gestructureed UNASUR jeugdbeleid te entameren. Teneinde verdere invulling te geven aan de brugfunctie naar UNASUR, zal Suriname gedurende haar voorzitterschap van UNASUR dit initiatief officieel initiëren en een leidende rol vervullen in het realiseren van onderhavige aangelegenheid.  Het zij vermeld dat het entameren van bovengenoemd initiatief tijdens onderhavig evenement als de eerste aanzet beschouwd moet worden om een specifiek en gestructureerd UNASUR jeugdbeleid  te bewerkstelligen gedurende het voorzitterschap van Suriname binnen UNASUR. De extra dimensie die wordt toegevoegd aan het doel van dit evenement is dat de President na de High Level Youth Exchange zal dienen als een spreekbuis van de CARICOM en UNSASUR jongeren, zoals vermeld in de Inleiding. Het ligt in de bedoeling dat de President moet worden beschouwd als een voorvechter van de belangen van CARICOM en UNASUR jongeren op nationaal en regionaal niveau o.a. het betrekken van jongeren bij de besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus.

error: Kopiëren mag niet!