Surinaamse delegatie vertrokken naar Rio+20

In de vroege ochtend van woensdag 13 juni is het eerste deel van de Surinaamse delegatie naar de UN-meeting over sustainable development naar Brazilië vertrokken voor deelname aan de Rio+20-meeting. Het eerste deel van de delegatie zal de side events, de major groepsdiscussies en de onderhandelsessies, die plaatsvinden tussen 13-19 juni, bijwonen.  In de delegatie zitten environmental experts, water experts en vertegenwoordigers van de diverse major groups, zoals jongeren, vrouwen, Inheemsen en marrongemeenschappen. De UN-meeting over sustainable development gaat over de vraag hoe alle wereldlanden hun beleid gaan inrichten, zodat aan de ene kant ontwikkeling mogelijk is, maar aan de andere kant ook het milieu beschermd wordt. Een van de belangrijkste doelen is armoedebestrijding. Bij de aanpak van het vraagstuk over hoe duurzame  ontwikkeling zou moeten plaatsvinden, is er al in 1992 besloten dat de samenleving nauw betrokken moet worden. Ontwikkeling gaat namelijk over de mensen en is niet alleen een aangelegenheid van regeringsleiders. De UN heeft daartoe major groups ingesteld die meepraten op diverse fora en vergaderingen die door de jaren heen gehouden worden. Bovendien is elk land verplicht om jaarlijks een rapportage bij de UN in te dienen over de vraagstukken en vorderingen van de lokale major groups.
Dit jaar faciliteert de regering voor het eerst een selecte groep van major groups-vertegenwoordigers, door hen op te nemen in de delegatie. Dat betekent dat vervoer en accommodatie ter beschikking worden gesteld. De major group-vertegenwoordigers zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun agenda ter plaatse en de meetings aan welke zij deelnemen. Als tegenprestatie wordt verwacht dat alle deelnemers bij terugkomst in Suriname hun bevindingen zullen delen met het onlangs opgerichte Platform Duurzame Ontwikkeling. Dit platform zal na Rio+20 bezig zijn om doelen op te stellen en aanbevelingen te doen over het te volgen regeringsbeleid om duurzame ontwikkeling in Suriname te waarborgen. Suriname is zich bewust van de belangrijke uitdagingen die er op het gebied van milieu voor de wereld zijn. Daarbij is Suriname in de gelukkige positie dat er zich veel natuurlijke hulpbronnen in ons land bevinden, waarvan met name water en landbouwgrond de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Hoe we ons als klein land gaan gedragen, is deels afhankelijk van wat de wereld beslist op Rio+20. Suriname zal beïnvloed worden door de besluiten en zal ook zelf haar stem laten horen. Deze week zullen de hoofdonderhandelaars op diverse agendapunten de zaken uitdiscussiëren met hun collega’s uit andere landen. Namens Suriname onderhandelen Raymond Landveld (UN missie te New York), Ellen Naarendorp (Environmental Coördinator Suriname) en John Goedschalk (Climate Change Agency). President Desire Bouterse zal in de tweede delegatie vertrekken naar Rio+20 en wel op dinsdag 19 juni. De president zal deelnemen in de staatshoofdenmeeting. Hierbij zullen enkele ministers hem vergezellen en deelnemen aan de specifieke ministeriele meetings. Op 21 juni zal president Bouterse namens Suriname het woord voeren en de standpunten overbrengen.

error: Kopiëren mag niet!