Nationale Bloedbank bepaalt niet zelf de prijzen van bloedproducten

Tijdens de recente discussies in De Nationale Assemblee omtrent de bloedvoorziening in Suriname is gebleken dat er grote verwarring bestaat over de bedragen, die moeten worden betaald voor eenheden bloed. De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis, de producent van bloedproducten, levert bloedproducten af aan de afnemers en dat zijn de ziekenhuizen hier te lande.
De bloeddonor staat het bloed kosteloos af. De prijzen van bloedproducten zijn gebaseerd op de kostprijs van de materialen voor bloedafname, bloedverwerking, bloedopslag, personeelskosten en de kostprijs van de verschillende testen die worden verricht op elk bloedmonster. De laatste aanpassing van de tarieven dateert van augustus 2011.
Bovendien zijn de prijzen die aan de ziekenhuizen in rekening worden gebracht, goedgekeurd en vastgesteld door de minister van Volksgezondheid, die daaraan voorafgaand goedkeuring van de Raad van Ministers heeft verkregen. Wettelijk is vastgelegd dat de overheid de prijzen van deze producten vaststelt en dat de producent, in deze de bloedbank, zich daaraan dient te houden.
De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis heeft dus geen enkele invloed op de prijs die ziekenhuizen aan patiënten in rekening brengen.
Vermeldenswaard is dat het Surinaamse Rode Kruis reeds 72 jaar de Surinaamse gemeenschap van veilig bloed voorziet en tot nog toe in staat is geweest om investeringskosten, zoals gebouwen en apparatuur, buiten de kostprijsberekeningen te houden door constant financiële donoren aan te werven en hen te interesseren om het werk ten behoeve van de Surinaamse mens te ondersteunen.

error: Kopiëren mag niet!