Herregistratie bussen zal in twee maanden worden afgerond

De herregistratie van alle particuliere bussen zal binnen twee maanden worden afgerond. Dit zegt hoofd Busvervoer Glenda Asadan op het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) aan Dagblad Suriname. We streven ernaar om per eind juli alle bussen op de diverse trajecten te hebben geregistreerd. De afgelopen week moesten de bushouders van de trajecten Lijn 7 en PL (Paramaribo –Lelydorp) voldoen aan deze herregistratieplicht. Asadang zegt dat er in totaal 72 geregistreerde bushouders op de route Lijn 7 en 152 op het PL-traject opereren.  Het ministerie zal in de komende dagen een bekendmaking doen uitgaan naar de Lijn 7- en PL-bushouders die zich niet hebben aangemeld, om dat alsnog te doen. We willen iedereen in de gelegenheid stellen hieraan te voldoen, zegt Asadang. De TCT-topper zegt dat het ministerie voor eind juli een overzicht moet hebben van het totale particuliere bushoudersbestand.
Het herregistratieproject wordt gefaseerd uitgevoerd, omdat het ministerie niet over een adequate ruimte beschikt om alle trajecten in een keer  af te handelen.  Asadang zegt dat de herregistratie vorige week op het KKF-terrein een vlot verloop had, omdat alle bushouders ook goed meewerkten. Opvallend was wel dat een aantal van hen het trajectgeld van SRD 150 nog niet had voldaan. Dit vergunningsrecht moet jaarlijks betaald worden. Momenteel worden alle ingeleverde stukken beoordeeld, waarna de leiding van het ministerie middels rapportage in kennis gesteld zal worden van de bevindingen van de herregistratie van het Lijn 7- en PL-traject.

error: Kopiëren mag niet!