EBS-directie legt vakbondsbestuur beperkingen op

De directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft bestuursleden van de vakbond verboden om op de werkdag bestuursactiviteiten te ontplooien. Het is gebruik dat de Owos elke vrijdag in bestuursverband bondszaken bespreekt. De afspraak dat de bestuursleden op de vrijdag vrijaf krijgen voor het vakbondswerk is vervat in de cao en wordt sinds de Owos bestaat, nageleefd door opeenvolgende directies. De vakorganisatie bestaat al langer dan 40 jaar. Kenneth Vasseur, die vorige maand benoemd is tot directeur, heeft op dit verworven recht van de vakbond beperkingen gelegd. In een schrijven, dat de bond afgelopen vrijdag ontving, geeft Vasseur aan dat de bestuursleden niet meer de gehele werkdag ter beschikking hebben. Ze krijgen slechts twee uren ‘vrij af’ op de vrijdag om hun bondszaken te doen, waarna zij zich weer moeten begeven naar hun werkplek.
Owos-voorzitter Steven Geerlings om commentaar gevraagd, zegt in dit stadium deze kwestie liever intern te willen oplossen. Hij wenst deze zaak nog buiten de publiciteit te houden. Dagblad Suriname verneemt dat de spanning tussen de bond en deze directie te snijden is. Ook de cao-onderhandelingen lijken niet erg te vlotten. Het is niet de eerste keer dat Vasseur poogt beperkingen  op te leggen op verworven vakbondsrechten.  Vers in het geheugen is de kwestie waarbij Vasseur, toen nog president-commissaris van de EBS, Geerlings en 14 anderen had voorgedragen had voor ontslag. Zij zouden zich volgens de RvC schuldig hebben gemaakt onrechtmatige actievoering eind vorig jaar. Het ontslag is door interventie van het parlement teruggedraaid.
De vakcentrale C-47 betitelde het handelen van Vasseur nog als vertrapping van het vakbondsrecht. Vakbond-toppers vinden het verontrustend dat directies en werkgevers voorbij gaan aan de ILO-conventies die Suriname heeft geratificeerd. In de ILO-recommendations is vervat dat de werkgever en de werknemersorganisatie in goed overleg de bondvergadertijd  behoren af te spreken. Partijen bij de EBS hebben jaren geleden bepaald dat die tijd zou gelden voor elke vrijdag. Sinds vorige week is eenzijdig (door de directie)  bepaald dat dit wordt teruggedraaid.

error: Kopiëren mag niet!