Scenario rond misbruik staatsbrandstof Bond PA’s

“Een scenario….” Zo noemt voormalig bondsvoorzitter Ruben Maknack van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren (BPAS) het misbruik van brandstof van de overheid door de bond. Minister Edward Belfort van Justitie en Politie (Juspol) kwam volgens de BPAS-leden met dit verhaal op de proppen om het bondsbestuur te criminaliseren. Macknack, die de bond geleid heeft van 2001- 2004, gelooft absoluut niet dat de huidige bondsvoorzitter Gustaaf Gallant zich heeft schuldig  gemaakt aan frauduleuze handelen. ‘Ik ken hem als een eerlijk en pientere jongen.’ Gallant wordt niet gelust door de leiding van  Juspol, omdat hij in staat is geweest zwart op wit te bewijzen dat de BPAS en de staat een overeenkomst hebben voor de herstructurering van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. “Gallant is Juspol te slim af geweest, vandaar de aversie tegen hem.” Deze overeenkomst van 2000, bijlage 3, is lange tijd ‘verstopt’ geworden door de Juspol-top, omdat de herstructurering voor hen een doorn in het oog is.
Als de herstructurering eenmaal is doorgevoerd, zal de functie van hoofd Delinquentenzaken alleen ingevuld kunnen worden door een penitentiaire stafambtenaar. Een soortgelijke regeling heeft het Korps Politie Suriname ook bij Juspol. Dit betekent dat burgers in leidinggevende posities op Juspol niet meer in aanmerking kunnen komen voor deze post. Vandaar de hevige tegenstand tegen de herstructurering vanuit Juspol. De BPAS had eerder directeur Blijd van Santo Boma strafinrichting voorgedragen voor deze post, maar het werd geweigerd door Juspol. Belfort heeft nog kort voor de aanvaarding van het ministersambt deze post bezet. Er zou van rechtswege een commissie moeten worden ingesteld door Juspol die de herstructurering moest voorbereiden en waarin de bond ook zitting moest hebben. Juspol weigerde de afgevaardigde van de bond op te nemen in de commissie. De BPAS ging uiteindelijk in actie om de herstructurering af te dwingen. Juspol sleepte de bond voor de rechter, die vorig jaar even wel bij comparatie besliste dat de herstructurering moet worden doorgevoerd. Juspol heeft echter nog geen stappen daartoe gezet.
Volgende week dinsdag velt de magistraat vonnis in deze zaak. Ex-BPAS-voorzitter Macknack zegt dat het scenario is opgezet om de bond nog vlak voor de uitspraak, er onder uit te halen. De bewindsman bracht in het nieuws dat Gallant onterecht honderden liters brandstof op kosten van de staat heeft getankt voor het dienstvoertuig die de bond tot voor kort nog ter beschikking had. De bond heeft sinds het aantreden van de huidige bewindsman gevraagd voor een kennismakingsonderhoud. De vakorganisatie is echter tot nog toe niet ontvangen door Belfort. De BPAS laat de minister weten dat volgens de ILO-conventies er nog altijd een onderhandelingsplicht is.

error: Kopiëren mag niet!