Parlement tegen liberalisatie nationale bloedvoorziening

Een aantal parlementariërs heeft bezwaar aangetekend tegen het voorstel om ook private bedrijven te laten opereren in de nationale bloedvoorziening. De assembleeleden voeren aan dat dit ruimte zou kunnen creëren voor deze bedrijven om commercieel te gaan opereren in deze sector, met alle nare gevolgen van dien. Het zijn met name de leden  Winston Jessurun en Premdew Lachman, beide medici, die hun bezorgdheid hierover hebben geuit. Ze stellen zich tegen het geven van vergunning aan private organisaties om te helpen voorzien in bloed en bloedproducten. Bij de tweede ronde van de behandeling van de Wet Bloedvoorziening bleek het gecreëerde wettelijk kader die ruimte te bieden.
Minister Michel Blokland merkte op dat publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties de ruimte kunnen worden verleend te zorgen voor de bloedvoorziening. Tot op dit moment is de Nationale Bloedbank, die ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid, de enige organisatie die hiermee belast is in Suriname. De Nationale Bloedbank heeft het tot zover redelijk veilig gedaan, dus laat zij het alleen doen, vinden de bezorgde assembleeleden. “Ik kan mij niet voorstellen dat een privaatrechtelijke organisatie gaat zitten in een non profitsector”, zei Jessurun.  Private organisaties kunnen volgens hem nog altijd op een gedekte manier op de commerciële toer gaan, als er bijvoorbeeld onderhands gedeald gaat worden met donoren voor de levering van extra bloed.
Ook VHP-assembleelid Sheilendra Girjasing hamerde erop dat de wet geen ruimte moet laten voor private organisaties om als avonturiers te gaan opereren in deze sector. Vooral als wij nog niet in staat zijn om scherpe regels te maken. Ook het BEP-assembleelid Ronny Asabina stelt zich tegen de decentralisatie van de nationale bloedvoorziening op. “De  gezondheidszorg is een gevoelige sector. Zolang  de overheid geen goede tools in handen heeft om het opereren van private bedrijven in de bloedvoorziening adequaat te controleren, moet  zij het maar volledig overlaten aan de Nationale Bloedbank”, zei Asabina. Laat de nationale bloedvoorziening centraal geschieden vanuit de Nationale Bloedbank, hamert het lid.
NDP-assembleelid Rabin Parmessar opperde dat de ruimte wel verleend kan worden aan private organisaties om een bedrijfsvoering op te zetten zonder winstbejag. Hij noemde in dit verband de private nierdialyseorganisaties. NDP-parlementariër Amzad Abdoel  merkte op tegen vercommercialisering van de sector te zijn, maar uitbreiding zou volgens hem wel best mogelijk kunnen zijn als de noodzaak daarvoor aangetoond kan worden. De vergunning zou in dit geval slechts gegeven kunnen worden na uitdrukkelijk advies van de Nationale Bloedbank en andere relevante organisaties genoemd in de wet.

error: Kopiëren mag niet!