Nieuw bestuur Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie

De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie heeft op zondag 3 juni jl. tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, haar nieuwe bestuur bij acclamatie gekozen. Dweight Warsodikromo is de nieuwe voorzitter en wordt ondersteund door 8 bestuursleden. Warsodikromo heeft reeds in twee vorige besturen gezeten als commissaris op cultuurgebied en heeft zowel nationaal als internationaal ruime ervaring op het gebied van cultuur en podiumkunst. Hij begon als pencak silat- en dansleerling bij deze vereniging, ontpopte zich tot pencak silat-leraar en heeft zich later ontwikkeld tot choreograaf, hiervoor studeerde hij in Indonesië.Thans geeft hij leiding aan de Sana Budaya DanceCompany en is cursusleider van de Soeki Irodikromo Volksacademie voor Kunst en Cultuur.Twee bestuursleden maken deel uit van het Ala Kondre Drong Ensemble. Het nieuwe bestuur bestaat voor het overgrote deel uit leden van de vereniging die begin 2000 zitting hadden in de jongerencommissie.Tijdens deze alv heeft het oude bestuur o.l.v. Kim Sontosoemarto  vol vertrouwen de verantwoordelijkheden van de vereniging overgedragen aan de nieuwbakken voorzitter. Sontosoemarto en haar bestuursleden werden bij deze gelegenheid bedankt voor de krachten gegeven aan de vereniging gedurende de afgelopen drie jaren. Het goede werk van de voorgaande besturen zal worden voortgezet en de gemeenschap zal een stukje bewustwording bijgebracht worden over de Javaanse cultuur en kunst d.m.v. het herwaarderen van de Javaanse normen, waarden, zeden en gewoonten. Ook zal extra aandacht besteed worden aan sport.

error: Kopiëren mag niet!