Minov krijgt kwaliteitsmanagementsysteem

Binnen twee maanden komt er een kwaliteitsmanagement-unit op het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling (Minov). Er zal een kwaliteitsmanagementsysteem worden opgezet. De bedoeling is om de schoolloopbaan van leerlingen vanaf het basisonderwijs tot de universiteit te volgen en te monitoren. Leerlingen moeten niet aan hun lot worden overgelaten.
Onderwijsminister Shirley Sitaldin ontvouwde afgelopen zaterdag haar plannen. In de voorbereidende fase speelt het programma Effectievere Scholen Suriname (Progress) een belangrijke rol. Progress is een samenwerkingsprogramma tussen het Minov en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). De organisatie werkt sinds 2008 aan een effectiever onderwijssysteem in Suriname. Minister Sitaldin is echter van oordeel dat “wil je de kwaliteit van het onderwijs verhogen en betere schoolresultaten boeken, je bij de basis moet beginnen”. Het is daarom van eminent belang dat er een kwaliteitsmanagementsysteem komt, waarbij in een heel vroeg stadium zichtbaar wordt welke leerlingen problemen hebben en/of mogelijke drop-outs kunnen worden. Dat probleem wordt dan meteen aangepakt. Dit is alleen mogelijk als er een digitaal leerlingenvolgsysteem komt.
Het totaal proces moet gevolgd en gemonitord worden. Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgt de leraar en de schoolleiding zicht op de studievoortgang van een leerling, maar ook op het niveau van een klas en de school. Aan de hand hiervan kan de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een bepaald leerjaar beheersen en wie op welke onderdelen zij eventueel extra oefening of uitleg behoeven. Aansluitend op de resultaten van het LVS kan dan ook een reeks remediërend worden opgetreden. De afdeling Onderzoek, Planning & Monitoring(OP&M) van het Minov zal de data die zij nu ter beschikking heeft verder moeten uitwerken. Er komt daarom een samenwerking tussen OP & M en de kwaliteitsmanagement-unit.

error: Kopiëren mag niet!