Saramacca krijgt controleposten LBB

Het voornemen is erop gericht om een aantal controleposten van de dienst s’Lands Bosbeheer, LBB, op te zetten in het district Saramacca. Onlangs is in het district een workshop gehouden door deze dienst. Dagblad Suriname sprak met districtscommissaris Arunkumar Ramdhani, die het belang van het opzetten van de controleposten voorop stelt. De drie belangrijke plekken waar de posten komen te staan, zijn bij de monding van de Boromofokreek, een kreek die uitmondt in de Saramaccarivier. Aan de noordelijke zijde van de rivier begint namelijk het natuurreservaat. Verder komen de andere posten te staan bij de monding van de Coesewijnerivier en Boskamp. Boskamp beschikt reeds over een post. Er zal zorggedragen worden voor een optimale bemanning hiervan.
Ook is naar voren gekomen dat er op verschillende plaatsen infocentra moeten komen voor het verschaffen van informatie. De locaties zijn het kantorencomplex te Calcutta en Tijgerkreek en op het commissariaat. De dc benadrukt dat de beschermde gebieden vooral van groot belang zijn om de populatie van de verschillende diersoorten die Suriname rijk is, te behouden. Daarnaast is het van groot belang dat jagers en stropers zich houden aan de Jachtwet die aangeeft op welk wild er in een bepaalde periode niet geschoten mag worden. Verder is het van belang dat er optimale controle wordt uitgevoerd op de visvangst. Vooral welke mazen door de vissers en hobbyisten worden gebruikt.
Ramdhani zegt dat vooral niet uit het oog verloren moet worden dat de trekvogels huisvesten in het natuurreservaat, het beschermd gebied. Het kustgebied beschikt namelijk over voldoende voedsel. Zo is ook gesteld dat bijkans 70 % van de rode ibissen slechts in Suriname voorkomt. Verder staat het reservaat er bekend om dat vogels uit de koude streken daar komen overwinteren. Gelet op het voorkomen van verschillende soorten vogels kan het aspect van bird-watching geïntroduceerd worden voor de toeristen. ‘Wij zouden heel veel kunnen verdienen aan toerisme. Bird-watching is heel populair aan het worden. En we zijn rijk aan verschillende soorten vogels.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!