Dorpsadviseur Kajamare: ‘Inheemsen zijn geen stropers’

Iwan Kajamare, adviseur van de dorpen Pierre Kondre en Erowarte, beide gelegen aan de beneden-Marowijne in de buurt van Albina, is er absoluut niet over te spreken dat Inheemsen worden bestempeld als stropers. Hij reageert hiermee op het feit dat de laatste tijd vaak personen worden aangehouden met krape-eieren in hun bezit. De krape is een volledig beschermd dier en het bezit van hun vlees of eieren levert niet alleen een strafbaar feit op, maar is ook een economisch delict. Volgens Kajamare hebben Inheemsen hun levenswijze van duizenden jaren aangepast aan hetgeen de natuur hen biedt. Toen de overheid besloot de vier soorten zeeschildpadden, die op de Surinaamse stranden nesten, als volledig beschermd te beschouwen en het bezit van vlees en eieren strafbaar te stellen, is daarbij geen rekening gehouden met het feit dat een inkomstenbron van de Inheemse bevolking teniet is gedaan. Er zijn ook geen alternatieven aangedragen.
“Een complete afdeling wordt in stand gehouden om het proces van zogenaamd natuurbeheer uit te oefenen. Er wordt een relatief klein bedrag besteed aan dit management, welke bestaat uit personen die geen enkele binding hebben met de locatie en het te beschermen dier, de zeeschildpadden in dit geval. Zij zitten in gekoelde ruimtes en auto’s en sturen veldwerkers en wachters erop uit. De Inheemsen worden tot stropers verklaard, die door getrainde verklikkers in de gaten worden gehouden”, meent Kajamare. Hij stelt tevens dat hoe effectiever dit systeem wordt toegepast, vergezeld van veel media-aandacht, hoe meer de kassa rinkelt bij deze milieuorganisaties. “Want het is a good job en de duizenden leden betalen braaf hun contributie en niemand denkt meer aan de slachtoffers die worden gemaakt. Hele gezinnen worden financieel en sociaal geruïneerd. De onderdrukking, uitbuiting en vernedering van de Inheemse mens gaat alsmaar door, al 5 eeuwen lang”, aldus de dorpsadviseur.

error: Kopiëren mag niet!