Ontevredenheid VHP blijft groeien

De ontevredenheid over de wijze waarop partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi de VHP leidt, blijft maar groeien. Tal van personen hebben er niet voor geschroomd over te stappen naar de NDP. Volgens politieke bronnen kan gesproken worden van een leegloop van VHP-Wanica. Zij leggen vooral de nadruk op dat het NDP-lid Rabin Parmessar effectief politiek voert in het veld door als een brug te dienen voor personen die de overstap willen maken naar de NDP. Behalve de groep ‘Pitbulls’, meer bekend als de veldwerkers van Jules Ajodhia in Wanica, zijn verschillende groepen ontevreden.
Ook binnen de groep van Urmila Joella-Sewnundun zou er sprake zijn van ontevredenheid. Enkelen zijn reeds overgestapt naar de NDP. Volgens politieke bronnen heeft Chotkan ook zijn rug gekeerd naar de partij. Hem wordt namelijk  voorgehouden dat indien hij de VHP vaarwel zegt en toetreedt tot de NDP, hij weer als onderdirecteur mag fungeren op het ministerie van Openbare Werken. Tijdens de vorige regeerperiode was hij namelijk benoemd tot onderdirecteur op voornoemd ministerie.
Dagblad Suriname sprak met Joella-Sewnundun, die aangaf niet op de hoogte te zijn van het wegtrekken van leden. Dat er sprake zou zijn van ontevredenheid, ook dit wordt door haar ontkend.
Een belangrijke groep politieke veldwerkers van de VHP in Wanica is de eerste groep die zich begon te roeren. Door hen zou namelijk een beweging op touw zijn gezet om voorzitter Santokhi te vervangen. Ze zijn zeer ontevreden over de wijze waarop Santokhi de partij leidt. Zij zijn van oordeel dat hij slechts commissies installeert en met zijn eigen mensen, de zogenaamde groep van Lelydorp, werkt. De oude werkers die al jaren hun krachten hebben gegeven aan de partij worden juist op een zijspoor geplaatst, menen zij.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!