Abdoel plaatst kanttekeningen bij afwezigheid vertegenwoordiger donoren in raad

De Raad voor de Bloedvoorziening is volgens de NDP/MC-parlementariër Amzad Abdoel van eminent belang. De raad zal volgens artikel 2 lid 1 van de conceptwet Bloedvoorziening bestaan uit vertegenwoordigers van alle actoren bij bloedvoorziening. Deze raad zal een zeer belangrijke rol vervullen bij het maken van beleid ten aanzien van de bloedvoorziening en bij de uitvoering daarvan. Het zal functioneren als een overkoepelend orgaan tussen het ministerie van Volksgezondheid en de bloedvoorzieningsorganisatie. Tot deze conclusie komt Abdoel, wanneer hij de taken van de raad onder de loep neemt.
Abdoel gelooft dat als het ministerie beleidsdoelen vaststelt en deze gerealiseerd wil zien, het betrekken van alle actoren en vertegenwoordigers noodzakelijk is. Zij moeten volgens de parlementariër mede het beleid helpen ontwikkelen. De rol die deze raad moet vervullen, is niet te onderschatten. Echter plaatst hij zijn kanttekeningen bij het feit dat er in de raad geen vertegenwoordigers van de donoren zijn opgenomen. Dit is volgens hem ook tijdens de commissievergaderingen aan de orde gekomen. Abdoel is de mening toegedaan dat wanneer de bloeddonoren hun bloed gratis afstaan, zij het recht hebben om het beleid te helpen bepalen. Ook moeten zij inzage hebben in wat er binnen de bloedvoorzieningsorganisatie gebeurt. Abdoel wil duidelijkheid van de minister van Volksgezondheid hebben over de afwezigheid van een vertegenwoordiger van de bloeddonoren in de raad. Hierin zal minimaal vijf en ten hoogste zeven personen zitting moeten hebben.

error: Kopiëren mag niet!