Strafeis beveiligingsman verdubbeld in hoger beroep

Plet, een beveiligingsman van een officier van justitie, was eerder door kantonrechter Albert Ramnewash veroordeeld tot een jaar celstraf. Hij was het niet eens met dit vonnis en tekende, in overleg met zijn advocaat, hoger beroep aan. Plet werd door de kantonrechter schuldig bevonden aan het rijden onder invloed van alcohol en roekeloos rijden, als gevolg waarvan een ander het leven heeft gelaten.
Plet heeft op 31 december 2010 in dronkenschap een vrouw op een bromfiets dodelijk aangereden. Op die bewuste dag reed hij, komende vanuit de David Simonsstraat  richting de Gompertstraat, in op de bromfietser. Na enkele dagen overleed het verkeersslachtoffer. In deze zaak had het Openbaar Ministerie 3 jaar celstraf, ontzegging uit het ambt en een boete van SRD 2000 geëist. De rechter week af van het strafvoorstel en veroordeelde Plet tot een gevangenisstraf van een jaar.
Deze zaak is door het Hof van Justitie opnieuw in behandeling genomen. De auditeur-generaal heeft  thans twee jaar gevangenisstraf, drie jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en een geldboete van SRD 1000 tegen Plet geëist. Volgens de auditeur-generaal komt hij tot het wettig en overtuigend bewijs dat Plet onder invloed plaats heeft genomen achter het stuur, met het noodlottig gevolg. Tot deze conclusie kwam de auditeur-generaal mede op grond van de bevindingen van de arts, John Codrington. Volgens de dokter was het alcoholpromillage 2.8. De verdachte had verklaard dat hij in slaap gevallen was achter het stuur. De auditeur-generaal verzocht de president van het Hof om de gevangenneming van de verdachte te gelasten. Het Hof zal op de volgende zitting een uitspraak doen. Indien het Hof de eis van de auditeur-generaal overneemt, zal Plet wederom de bak in moeten. Momenteel is hij op vrije voeten en oefent hij normaal zijn beroep uit.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!