Nationale Bloedbank heeft tekort aan 1000 bloeddonoren

De Nationale Bloedbank heeft ruim 6000 geregistreerde leden. Qua het bevolkingsaantal zijn er in Suriname 7000 bloeddonoren nodig. De leden van de commissie van rapporteurs van de Wet Bloedvoorziening hebben individueel een algemene oproep gedaan om bloed te geven.  NDP/MC-assembleelid Jennifer Warsodikromo deed een beroep op al haar collega-parlementariërs zich op te geven bij de Nationale Bloedbank om vrijwillig bloed af te staan voor de medemens. Diepakkumar Chitan ziet het als een morele verplichting om bloeddonor te zijn. Hij riep het college op om zich te laten registeren bij de Bloedbank voor het afstaan van bloed. DOE-assembleelid Carl Breeveld sprak in zijn spreekbeurt lof uit aan de jeugdige bloeddonoren. Uit data van de Nationale Bloedbank blijkt dat het aantal mannelijke en vrouwelijke bloeddonoren gelijke tred houdt. Bij de bloeddonoren in de leeftijd 21 tot 60 jaar blijken de mannen het grootste in aantal te zijn.
Breeveld prees daarom het initiatief dat de leden van het Nationaal Jeugdparlement onlangs hebben genomen om zich te registreren als bloeddonor. De DOE-parlementariër vroeg aan minister Michel Blokland van Volksgezondheid om verduidelijking te geven over de kostencalculatie, die gemaakt is voor de prijsbepaling van verschillende bloedproducten door de Nationale Bloedbank. Ex-minister van Volksgezondheid, Celcius Waterberg, had  vorig jaar juli voor  akkoord getekend voor de kostencalculatie die een accountant had opgesteld. Het college sprak eergisteren zijn afkeuring uit over de bedragen  (SRD 400 per kolf) die gevraagd worden voor de diverse bloedproducten.  Het assembleelid vroeg zich af of er een gedegen studie geweest is voor de prijsbepaling.
Breeveld en andere leden van de commissie van rapporteurs benadrukten   het belang van het doneren van bloed. Bloed geven moet altijd vrijwillig zijn. Dat geeft een redelijke garantie voor het krijgen van veilig bloed. Onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde donoren het niet nauw nemen met risicodragende factoren, zoals besmettelijke ziekten, daar zij het krijgen van geld alleen voor ogen hebben.   In de Surinaamse wetgeving staat uitdrukkelijk aangegeven dat het geven van bloed kosteloos moet geschieden.
 
Suriname is naast Canada, Curaçao en de Verenigde Staten een van de weinige landen waar voor het volle honderd procent vrijwillig bloed gegeven wordt. De leden van het college vroegen om zoveel mogelijk garanties in te bouwen om het geven van besmet bloed te voorkomen. NDP/MC-assembleelid Rabin Parmessar vroeg de aandacht voor gevallen, waarbij personen om allerlei overtuigingen bloed weren. Hij vroeg om protocollen in te stellen voor met name gezondheidswerkers over hoe te handelen in deze situaties. Vaak genoeg komen medici en verpleegkundigen in een moeilijk parket als zij geconfronteerd worden met deze gevallen.
 

error: Kopiëren mag niet!