Vishnudath uit misnoegen over tarief bloedproducten

In gevolge artikel 2 van het wetsontwerp Bloedvoorziening zal er een raad voor de bloedvoorziening worden ingesteld. Deze zal conform de Wet Tarieven gezondheidszorg in overleg met de bloedvoorzieningsorganisatie, respectievelijk de medische dienstverleners  de tarieven van de bloedproducten moeten vaststellen. Parlementariër Theo Vishnudath, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zegt dat hij een uitdraai van het Staatsziekenfonds (SZF) nader heeft bekeken.  Hieruit heeft hij kunnen opmaken dat de verschillende ziekenhuizen geen uniforme declaraties hebben ingediend voor de bloedproducten.  De ziekenhuizen hanteren hun eigen tarieven bij het verstrekken van bloedproducten.  De bloedproducten worden bij de bloedbank voor SRD 237 afgehaald. Het is Vishnudath opgevallen dat de ziekenhuizen 46 tot 66% er bovenop doen. Het uiteindelijke bedrag voor een bloedzakje wordt SRD 394. De parlementariër vindt het heel erg dat terwijl de bloeddonor belangeloos en  vrijwillig bloed afstaat, er achter hun rug om zoveel geld gemaakt wordt door de ziekenhuizen. ‘Ik vind dat er geen bloedgeld verdiend moet worden met het bloed dat gratis wordt afgestaan.’
Het assembleelid, Rabin Parmessar, wilde van de minister van Volksgezondheid graag weten hoe het tarief, dat door de bloedbank wordt gehanteerd, tot stand is gekomen. Voorts wil hij weten wat de kosten van het apparaat zijn en wat het aandeel is van de specialisten. Ook wil hij weten wat het subsidiebedrag op jaarbasis is die aan de Nationale Bloedbank wordt verstrekt door de overheid. Parmessar wil op dit stuk een gedetailleerd overzicht. Volgens hem waren de mensen die de commissie van rapporteurs moesten informeren niet bereid om gedetailleerde informatie te verstrekken.

error: Kopiëren mag niet!