Verdachte politiecommandant: “Ik heb me niet bemoeid met de andere collega’s”

“Ik ben helemaal niet gaan bemoeien met de andere twee collega’s tijdens de controle op de post te Stolkertsijver op 12 januari 2012”, zei politiecommandant, Vikash H. aan de rechter tijdens zijn verhoor. In deze zaak staan drie politiefunctionarissen, Marillio V., Arny P. en Vikash, terecht. Zij waren allen gedetacheerd  te Stolkertsijver. Aan het drietal wordt het verwijt gemaakt dat zij een hoeveelheid goud, toebehorende aan Brazilianen, onder bedreiging hebben afgepakt. De benadeelden zeggen  dat een van de politiemannen hen had bedreigd dat indien zij geen goud zouden afstaan, zij zouden worden aangehouden en dat al het goud dat ze bij zich hadden, in beslag zou worden genomen. Agent Arny gaf te kennen dat hij slechts 75 gram heeft gehad van de Braziliaan. De benadeelde Braziliaan heeft echter bij de politie verklaard dat de politiemannen 110 gram goud van hem hebben afgepakt.
Rechter Sieglien Wijnhard heeft de verklaringen van de benadeelden op de zitting voorgelezen. Uit die verklaring blijkt dat op die bewuste dag bij controle 900 gram ruw goud in het voertuig werd aangetroffen. Deze drie politiemannen waren belast met het onderzoek. Volgens de benadeelde hebben de drie politiemannen samengewerkt. De Braziliaan is bij Vikash, de leidinggevende politieman, geweest om zijn beklag te doen. Vikash heeft echter juist gezegd dat de benadeelde moest doen wat de politiemannen hem hadden gevraagd.
Op een vraag van de officier van justitie, Astrid Niamat, gaf Vikash te kennen dat hij zich niet heeft bemoeid met de zaak waarmee de anderen bezig waren. Verder zei Vikash ook dat hij het erg vond wat er op dat moment daar plaats vond. Hij heeft op die dag geen actie ondernomen.
Tijdens zijn verhoor heeft Arny toegegeven dat hij de fijnweger heeft gekocht. Vikash had daarnaar gevraagd.  Hij had het nodig om het goud te wegen.  Arny vertrok en binnen heel korte tijd was hij weer terug met de fijnweger.  Volgens Arny had de Braziliaan vrijwillig 75 gram goud aan hen gegeven. Hij beweerde dat er helemaal geen sprake was van een bedreiging. Hij gaf eerlijk toe dat hij het goud welke hij had gekregen, had verkocht. De opbrengst daarvan hebben zij onderling verdeeld. Aan Vikash had hij SRD 3500 gegeven. Later kreeg hij van Mirillio het bericht dat men erachter was gekomen. De Braziliaan had aangifte gedaan. Vikash had het geld teruggestuurd voor Arny, maar hij heeft het niet meer geaccepteerd. Dit werd alles werd voorgelegd aan de inspecteur en zo werd al het geld teruggegeven aan de benadeelde.
De derde verdachte, Marillio, had het goud in het voertuig van de Braziliaan aangetroffen. Na de controle gingen Marillio en Arny terug naar Paramaribo. Onderweg naar Paramaribo verwittigde Arny zijn collega Marillio dat hij goud had gekregen van de Braziliaan. Na afstemming met Vikash werd besloten dat Arny het goud zou verkopen en de buit zou dan worden verdeeld. Arny had het goud voor SRD 11500 verkocht. Vikash ontkent ooit geld te hebben ontvangen. De verklaringen van Arny en Marillio komen overeen, maar  Vikash spreekt tegen. Op 5 juli komt de ovj met haar strafvoorstel. Alle verdachten zijn voorlopig op vrije voeten.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!