Plan tegen bivakkerende ouders in voorbereiding

Het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling (Minov) werkt aan een plan om het bivakkeren van ouders op diverse schoolniveaus  het komende schooljaar drastisch terug te brengen. Onderwijsminister Shirley Siltaldin vindt het niet kunnen dat ouders op scholen gaan overnachten, alleen maar om verzekerd te zijn van een plek voor hun kroost. Hierin moet er verandering komen.
Er is een team aan het werk gezet om het plan uit te werken. Dit plan zal gematched worden met hetgeen opgenomen is in het rapport van de Taskforce Onderwijsinnovatie om overlappingen te voorkomen. De minister is van oordeel dat het beeld in oktober 2012 anders moet zijn. Onderwijs is staatszorg en dient de regering c.q. het ministerie ervoor zorg te dragen dat elk kind toegang heeft tot onderwijs. De bewindsvrouw erkent dat het probleem complexer is, “maar een aanpak moet niet uitblijven”. Gebleken is dat ouders hun kind geplaatst willen hebben op de zogenaamde populaire scholen. Op die scholen ontstaat er een rush. Ook blijkt dat ouders bij de voorregistratie de naam van hun kroost op meerdere scholen opgeven. Dit maakt het beeld enigszins onoverzichtelijk.
Samenwerking Onderwijs en Openbare Werken
De minister ontvangt dit weekend de Bouwcommissie van het ministerie van Openbare Werken(OW). Er wordt gewerkt aan een structurele samenwerking tussen Onderwijs en Openbare Werken in het kader van de bouw van extra lokalen en of nieuwe scholen. Samen met de Technische Dienst van Onderwijs gaat de Bouwcommissie na in welke ressorten we problemen kunnen verwachten het komend schooljaar. Reeds is bekend dat Paramaribo en Wanica extra aandacht verdienen, omdat het bivakkeringsprobleem in die twee districten het meest voorkomt. Er zijn al locaties geïdentificeerd waar extra lokalen zullen worden bijgebouwd om het plaatsingsprobleem op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!