Landbouwers van Alkmaar verzuipen

De landbouwers van Alkmaar hebben momenteel vanwege de vele regens heel veel last van overtollig water. De landbouwgronden verzuipen. Vooral de mensen die aan de voorzijde, langs de hoofdweg wonen, hebben de laatste tijden te kampen met wateroverlast. De oorzaak is de dichtbegroeide kreek. Volgens buurtbewoner Mohamedsharief Gasieta heeft de kreek, die voor de afwatering moet zorgen, een hele lange tijd geen ophaalbeurt gehad. ‘De begroeiing is zo dik dat er zelfs op gelopen kan worden”, zegt Gasieta. Hierdoor kan het overtollige water niet goed geloosd worden. Het regent op gezette tijden heel hard en de goten zijn dichtbegroeid. De sluis kan het overtollig water niet aan. In een normale situatie kon al het water gedurende zes uren naar de rivier stromen. Maar door de huidige situatie kan slechts een deel weglozen en dan moet de koker weer dicht, anders komt het zoute rivierwater de landbouwgebieden binnen. Het gevolg is dat dagelijks het overtollige water zich ophoopt, waardoor de landbouwgewassen onder water komen te staan en beginnen te rotten.
Gasieta doet ook aan landbouw. Hij plant la gedurende jaren paprika’s, welke aan de markt geleverd worden.  Echter is nu zijn hele paprika-aanplant naar de maan. Ook zijn buren hebben grote verliezen geleden. De aanplant van bijna alle landbouwers is vernietigd. Degenen die van de landbouw leefden, zitten nu met hun handen in het haar. Er is veel geïnvesteerd en nu blijkt alles voor niets te zijn geweest. De onderhoudswerkzaamheden lopen ver achter op het schema. De benadeelde zegt begrepen te hebben dat een aannemer belast is met het onderhoud van de kreek, maar die heeft in de laatste zeven maanden niets van zich laten horen. In hoeverre dit waar is, moet nog nagetrokken worden. De buurtbewoners hebben inmiddels de rr-leden gesproken en hebben dit euvel ook onder de aandacht van de parlementariër, Jenny Warsodikromo, gebracht. Tot nu toe is er geen actie ondernomen. Toch hopen de benadeelde landbouwers dat bij het lezen van dit bericht de districtscommissaris van Commewijne, mevr. Bink, er werk van zal maken om het probleem aan te pakken en verlichting te brengen in de hopeloze situatie, waarin zij momenteel gemanoeuvreerd zijn.

error: Kopiëren mag niet!