John Krisnadath; ‘Voornemens regering zijn niet haalbaar’

In de jaarrede van president Desi Bouterse over het te voeren
regeringsbeleid 2012, uitgesproken op 29 september 2012, is benadrukt dat de regering in dit dienstjaar serieus zal overwegen om  staatsbedrijven te privatiseren, waaronder de staatsbanken. We hebben echter nog niets van gemerkt. Er is zelfs geen indicatie dat er hierover een discussie plaatsvindt. Ook is niet
bekend om welke staatsbedrijven het gaat, benadrukte John Krisnadath
in het RBN – actualiteitenprogramma Kal Aaj Aur Kal. Echter gaf hij
wel aan dat het vorige gewoon op een of andere dag op papier gezet kan
worden. Dat brengt ook complicaties met zich mee. Het probleem
kan zich voordoen dat als men bijvoorbeeld drie banken wil gaan
fuseren, men te maken krijgt met twee directeuren die de laan zullen
worden uitgestuurd, terwijl naar alle waarschijnlijkheid alle drie
even goed functioneren. Dus de drie directeuren gaan bij hogerhand
lobbyen om het voornemen na te laten.
Ook heeft de regering aangegeven dat ons belastingsysteem dringend aan een grondige hervorming toe is. De hervorming omvat onder meer de
verschuiving van de belastingdruk van de directe belastingen
(Inkomstenbelasting en Loonbelasting) naar de indirecte belastingen.
In dit kader zal de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) worden
geïntroduceerd. Krisnadath zei in het programma dat er geen indicatie is
dat men nog dit jaar ertoe zal overgaan. Hij vraagt zich af of het
shiften van het belastingsysteem op dit moment aan te raden is.
Krisnadath denkt niet dat dit voornemen haalbaar is.

error: Kopiëren mag niet!