Jeugdparlementariërs Wanica zien gymzaal Lelydorp graag gerenoveerd


Miquella Huur en Praathna Sital, jeugdparlementariërs uit Wanica, hebben in een schrijven aan minister Ismanto Adna van Sport & Jeugdzaken en minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling, aandacht en ondersteuning gevraagd voor de renovatie van de gymzaal te Lelydorp. Deze gymzaal wordt onder andere gebruikt door de Johannes Vrolijkschool, de Kaykoesieschool, een dependance van het Natin en door Mulo Schotelweg. Dit is de voornaamste reden waarom gevraagd is naar de aanpak van de zaal. Leerkrachten hebben hun bezorgdheid geuit over de staat waarin de gymzaal zich momenteel bevindt.
De jeugdparlementariërs hebben samen met anderen een plan van aanpak geschreven om de renovatie gefaseerd te doen geschieden. De situatie bij de zaal is zeer gevaarlijk te noemen; het plafond zit los en er is stortingsgevaar. De vloer voldoet niet meer aan gestelde eisen en ontberen de jongeren sanitaire voorzieningen. “Toch moet de gemeenschap van Lelydorp en omgeving gebruik maken van deze zaal, omdat er geen ander alternatief is. Gaarne doen wij een verzoek aan de ministers om gehoor te geven aan ons verzoek. Dit, zodat de zaal op zeer korte termijn aangepakt kan worden en wederom in de functionele positie terugkomt. Voor ons allen is belangrijk dat wordt gewerkt aan mogelijkheden om sport goed te kunnen uitoefenen. Want sporten vandaag, is een gezonde natie voor morgen!!!”
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!