Influenza blijft zorgen baren

 De poliklinieken van de Medische Zending rapporteren al vanaf de 16de week (eind april) van het jaar een sterke toename van de aantallen luchtweginfecties met koorts en hoesten. De rapportage van dergelijke gevallen door  de poliklinieken in het kustgebied vertoont sedert de 17de week ook een toename, maar deze toename is minder sterk dan bij de Medische Zending.
Het is niet zeker of er reeds gesproken kan worden van een landelijke influenza- epidemie, maar de tekenen wijzen wel in de richting van een stijging van de aantallen luchtweginfecties in vele delen van het land.  De laboratoria hebben vanaf de 17de week  opvallend meer influenzavirussen gevonden bij patiënten met luchtweginfecties.  Vanaf eind april tot midden mei werden in 4 weken tijd  20 influenzagevallen gesignaleerd. Dat is significant meer dan daarvoor, want in de 16 weken vanaf begin januari tot eind april vonden de laboratoria in totaal 12 influenzagevallen.
Van de 20 influenzagevallen in de afgelopen periode ging het in 16 gevallen om seizoeninfluenza en in 4 gevallen om pandemische influenza A (H1N1).   Los van deze gevallen zouden er in Albina 8 gevallen van pandemische influenza gezien zijn, die door een laboratorium in Frans Guyana werden vastgesteld.
Het BOG heeft geen goed beeld van ernstige gevallen van luchtweginfecties die in de ziekenhuizen werden opgenomen, omdat de rapportage door de ziekenhuizen nog niet optimaal is.  Door het Streekziekenhuis Nickerie is gemeld dat er vanaf week 1 tot en met week 20 in totaal 33 patiënten met ernstige luchtweginfecties werden opgenomen. Veel van deze patiënten waren kinderen  van minder dan 15 jaar oud en baby’s jonger dan 6 maanden.
Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg stelt artsen, ziekenhuizen en bejaardencentra in de gelegenheid  vaccin te betrekken bij het BOG om senioren burgers en andere personen met verhoogde risico’s te vaccineren. Deze vaccinaties worden gratis verstrekt en het gebruik geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het vaccin dat het BOG aanbiedt, bevat varianten van de  A(H3) en  B  seizoengriepvirussen, die het meest prevalent zijn op het noordelijk halfrond, en een variant van het A(H1N1) pandemische influenzavirus. Dit vaccin is beschikbaar tot eind juni 2012.  Daarna is het wachten op het nieuwe vaccin voor het seizoen 2012-2013. Voor nadere informatie over influenzavaccinaties kan gebeld worden naar de hotline van het BOG tel. 8836643.
 

error: Kopiëren mag niet!