Stichting Smile doneert computers aan kinderhuis

Stichting Siya Making Important Life Easy (Smile) is een stichting die in mei 2012 is opgericht, met als doel sociaal-maatschappelijke projecten uit te voeren voor ‘important’ jongeren en vrouwen. ‘Voor Stichting Smile is de mensheid heel erg belangrijk, vandaar dat we ook een ieder ‘important’ vinden. Het is een non– profit stichting, waarbij door vrijwilligerswerk wordt gewerkt aan verbetering van de leefsituatie van onze medemens.’ Mitesh Bhaggoe, voorzitter Stichting Smile, geeft aan dat de stichting ook een opvoedende taak voor jongeren heeft, omdat de geboorte van zijn dochter Siya de basis is om deze stichting op te richten. Het is een stukje opvoeding, waarbij wordt geleerd om solidair te zijn met anderen, en om zich in te zetten voor het welzijn van anderen. Op zaterdag 2 juni 2012 heeft Smile haar eerste sociaal project gedraaid te Nickerie. Kinderhuis Gaitrie mocht 3 computers in ontvangs nemen. Ook is er samen gegeten en gedronken met de kinderen. De kinderen hebben in elk geval een hele leuke dag gehad.  Stichting Smile bedankt Boni Soekhradj voor de computers, die hij geschonken heeft uit Nederland, en ook de heer P. Mahabier, die verder ervoor heeft gezorgd dat de computers opgestuurd zijn geworden naar Smile.

error: Kopiëren mag niet!