NH wil in 4 jaren achterstand van 20 jaar inhalen

“Wanneer we naar de districten gaan, zijn we gewend om zonder veel omhaal aan het werk te gaan en als het werk gedaan is, zijn we weer weg.” Woorden van minister Jim Hok  van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens zijn kennismakingsbezoek bij de districtscommissaris van Commewijne, mw. Ingrid Karta-Bink. Hij gaf aan aangenaam verrast te zijn met zo een formeel welkom.
Dit bezoek kan bezoek kan beschouwd worden als een kennismakingsbezoek en een eerste aanzet voor het werkbezoek dat op korte termijn gedaan zal worden. Het ministerie gaat er alles aan doen om de bewoonde gebieden van licht en water te voorzien om zodoende de verkiezingsbeloften in te lossen. Zonder energie is er geen ontwikkeling mogelijk, maar zonder water is er geen leven mogelijk. Water is dan ook een van de belangrijkste aandachtsgebieden van het ministerie.
Drie maanden na het aantreden van de regering zijn de bronnen nabij Meerzorg in werking gesteld, waardoor er water langs de hele ring via Meerzorg  langs de noordelijke ring gepompt kan worden en er water  ook tot Ellen uit de kranen kan komen.  Verder is het ministerie bezig met de bronnen te Morico, die het grote bronnenveld van Commewijne is. Van daaruit moeten de leidingen naar het bewoond gebied gebracht worden. Wanneer station Morico klaar is kan er 120m3 water per uur water in het systeem gepompt worden en kan het hele gebied van water worden voorzien.
Er moet een achterstand van meer dan 20 jaar ingehaald worden en binnen 4 jaar moet het probleem van de watervoorziening tot het verleden behoren. Minister Hok deed een beroep op de districtscommissaris om de ruimtelijke ordening aan te pakken, zodat er gestructureerd en planmatig gewerkt kan worden. Wanneer er een planning is, kunnen de nutsvoorzieningen effectiever gebracht worden naar het district. Samen met de districtsraadsleden en ressortsraadsleden van Commewijne moet er nagegaan worden welke de prioriteitsgebieden zijn, zodat er op een adequate manier invulling gegeven kan worden aan het waterprobleem.
Commissaris Ingrid Karta-Bink gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de behoefte aan nutsvoorzieningen binnen Commewijne wel goed komt. Ze was al vrij goed op de hoogte van de activiteiten van het ministerie van NH in het district. Ze bedankte de minister voor zijn komst en gaf aan dat er bij het toegezegde vervolgbezoek de probleemgebieden bezocht zullen worden
De minister was onder meer vergezeld van de diensthoofden van de Dienst Watervoorziening en de Dienst Elektriciteitsvoorziening, respectievelijk Ivan Wormer en Sidney Harris.

error: Kopiëren mag niet!