Werknemers Milieubeheer slachtoffer van manipulatie

Werknemers van Milieubeheer worden thans het slachtoffer van manipulatie. Hen wordt voorgehouden op 8 juni aanwezig te zijn op het Onafhankelijkheidsplein, waar president Desi Bouterse ‘een meet the people campagne’ zal hebben met het volk. Nu al worden de werknemers gebombardeerd met dreigementen indien ze niet naar het plein zullen komen. Voor die bewuste dag is hen toestemming verleend om hun arbeidsverplichtingen te verzaken. ‘Ik heb klachten gekregen als assembleelid. Zo wordt aan de personen gezegd dat indien ze niet verschijnen op 8 juni, zij overgeplaatst zullen worden’, zegt het DNA-assembleelid Shailendra Girjasing. Het zijn de afdelingshoofden die zich schuldig maken aan manipulatie en dreigementen. Dergelijk gedrag wordt ten stelligste afgekeurd door de politici. Hij wijst er ook op dat bij elke meeting op het Onafhankelijkheidsplein, waar de president het volk heeft toegesproken na zijn aantreden, aan ambtenaren toestemming is verleend om hun werkzaamheden tot een bepaald tijdstip te verrichten op die bewuste dag. De ambtenaren op hun beurt gaan vervolgens naar het plein uit vrees om overgeplaatst te worden. Vooral de lange afstanden die zij moeten afleggen in geval van overplaatsing is een enorm euvel voor hen. Dit proberen zij te voorkomen.
Girjasing keurt het ook af dat de ressortsraadsleden en districtsraadsleden de speciale opdracht hebben gekregen om prijscontroles te verrichten van basisgoederen die door de Staat met enkele centen zijn verlaagd. ‘Dit voert mij terug naar de jaren ‘80.’ Volgens hem worden de minderbedeelde burgers niet in de gelegenheid gesteld een keuze te maken in het aanschaffen van basisgoederen. ‘Bij slechts een bepaald merk is de prijs gedropt met enkele centen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!