Jongerenontmoeting Caricom en Unasur in voorbereiding

Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken is geruime tijd samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig met de voorbereiding van een bijzondere en unieke ontmoeting van jongeren uit de Caricom en die van Unasur op 14 en 15 juni.  Deze High Level Youth uitwisseling is bedoeld om onder meer een interactie te bewerkstelligen tussen de jongeren uit deze regio’s  en president Desire Bouterse als voorzitter van de Caricom. De ontmoeting is ook bedoeld om deze doelgroep van de Caricom en Unasur bij elkaar te brengen om te praten over de uitdagingen en ideëen uit te wisselen en gezamelijk een document op te stellen voor duurzame ontwikkeling  in beide regio’s. Het is overigens voor ons land een unieke gebeurtenis om dit te organiseren en onze jongeren de gelegenheid te bieden op dit niveau daarin te participeren.
De vorige maand is een commissie, onder voorzitterschap van Margo Biervliet, ingesteld die deze activiteit moet organiseren. Het is ook goed te vermelden dat behalve functionarissen van de twee ministeries ook functionarissen van het Kabinet van de President deel uitmaken van de commissie. Deze commissie heeft reeds de nodige logistieke en administratieve voorbereidingen gepleegd voor de komst van de buitenlandse gasten. De jongeren zullen discussies voeren over de kansen, bedreigingen en uitdagingen in hun regio’s of landen en zullen aan het eind van de beraadslagingen een gezamenlijk document produceren om aan te geven hoe zij duurzame ontwikkeling zien.
In het lijvig programma van de twee dagen is ook opgenomen een culturele presentatie en bezoeken aan enkele produktiebedrijven en historische plaatsen van ons land. Naast de vele notabelen van Suriname zullen ook diverse hooggeplaatsten van de Caricom en Unasur aanwezig zijn en toespraken houden. Vermeldenswaard is ook nog dat de installatie van de Caricom Jeugdambassadeurs onderdeel vormt van deze High Level Youth uitwisseling.

error: Kopiëren mag niet!