Regering houdt overwerkgeld brandweerlieden in

Hardwerkende manschappen van het Korps Brandweer Suriname (KBS) moeten het zonder hun overwerktegoeden doen over de afgelopen maand. Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) gaf volgens een personeelsorder de opdracht de overwerkgelden niet uit te betalen. Het stuk is getekend door de toenmalige Juspol-minister Martin Misiedjan.  De spanning in het korps is te snijden. Dagblad Suriname maakte contact met hoofdcommandant Cecil Waal om de reden te weten van deze handeling van Juspol. Het botte antwoord van Waal op deze relevante vraag van Dagblad Suriname was: ‘Gaat u het antwoord halen bij de beller die u deze informatie gegeven heeft.’ Op de vraag of het een administratieve omissie van Juspol was of een represaillemaatregel vanwege de  staking, was het antwoord: ‘Gaat u bij de beller…’.
Ex-minister Misiedjan  had in april jongstleden het bevel gegeven tot inhouden van de overwerkvergoeding als strafmaatregel tegen de stakende brandweerlieden.  Dit besluit is over mei uitgevoerd. De staking werd door de bond op 11 april beëindigd, nadat de regering een kort geding aanhangig maakte. Dagblad Suriname verneemt ook dat een aantal brandweerafdelingen, zoals de centrale, de repressieve-, pendel- en technische dienst, zonder onderbreking hun werk hebben verricht. Echter zijn ook de overwerkgelden van de  manschappen, die niet hebben gestaakt, ingehouden. De Brandweerbond ging in actie, omdat de regering weigert  invulling te geven aan de overeenkomst voor uitvoering van de Fiso 2-salarisreeks van dit korps.
Bestuurskundige August Boldewijn noemt deze handeling van de ex-bewindsman een emotioneel genomen besluit. De Personeelswet geeft duidelijk de gronden aan voor het niet betalen van salaris aan de ambtenaar door de overheid.  De handeling van de ex-minister  en de overweging daartoe heeft geen wettelijke basis. De vakorganisatie is in de Grondwet erkend, behoudens beperkingen. De staking is gegrond als er sprake is van een geschil over secundaire arbeidsvoorzieningen, die men ontbeert bij het plegen van werkzaamheden of het ontbreken van primaire voorzieningen. Als de vakbonden voortdurend hebben gevraagd om een oplossing en de minister daaraan niets doet, dan is zo een staking rechtmatig.
‘Het besluit tot het inhouden van deze financiële voorziening is olie op het vuur gooien in het geschil met de Brandweerbond’, zegt Boldewijn.

error: Kopiëren mag niet!